Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Grad Pazin među izrazito transparentnim jedinicama lokalne samouprave

Prema danas (24.4.2012.) objavljenim rezultatima GONG-ovog istraživanja "LOTUS 2011/12: Nalazi istraživanja o transparentnosti i otvorenosti rada jedinica lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj“ Grad Pazin zauzeo je 22. mjesto te spada u kategoriju izrazito transparentnih gradova i općina.

U istom je istraživanju provedenom 2009. godine zauzeo 55. mjesto, a u međuvremenu je ostvario bitan napredak prema kriterijima istraživanja (javnost sjednica vijeća, javnost rada i odluka jedinica lokalne samouprave, primjena Zakona o pravu na pristup informacijama, suradnja s organizacijama civilnog društva i izravna participacija građa na u odlučivanju). Među izrazito transparentne jedinice lokalne samouprave spada tek 6% od ukupno 129 gradova i 429 općina, koliko ih službeno postoji u Republici Hrvatskoj.
Više o istraživanju možete pronaći ovdje: http://www.gong.hr/page.aspx?PageID=230

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike