Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Grad Pazin među gradovima koji izdvajaju najviše za obrazovanje


Prema podacima Ministarstva financija i konsolidiranih proračuna gradova, najviše su novca za obrazovanje u 2018. godini izdvojili gradovi Pazin i Križevci, a u odnosu na broj stanovnika predvode Poreč, Pazin, Virovitica, Labin, Umag… Usporedimo li brojke s godinom ranije, najviše je sredstva za obrazovanje povećala Virovitica.

Čak 23 grada u Hrvatskoj za obrazovanje izdvaja ispod 10 posto proračuna, najviše – njih 40-ak izdvaja između 10 i 20 posto, 34 izdvajaju preko trećine proračuna, 17 gradova premašilo je 40 posto proračuna a njih pet – Pazin, Križevci, Slavonski Brod, Čakovec i Kutina za obrazovanje su izdvojili više od polovice svog proračuna. Gledajući per capita, 12 gradova izdvaja preko 3.000 kuna po stanovniku, uvjerljivo vodi Poreč sa izdvojenih 6.500 kuna po stanovniku. Gledajući poredak prvih deset gradova vidljivo je da je većinom riječ o srednjim gradovima, da se, gledajući izdvojene iznose u odnosu na broj stanovnika, velik dio vodećih gradova nalazi u Istri, a od komentara koje smo dobili iz gradova, vidljivo je da su stipendije sve izdašnije, da se sve više potiču deficitarna zanimanja, ali se i više nagrađuju najuspješniji učenici kojima se daju i nove mogućnosti usavršavanja kroz primjerice centre izvrsnosti. Velik je broj EU projekata u koji su se gradovi uključili, pa se puno radi na energetskim obnovama škola, financiraju se pomoćnici u nastavi, logopedi, prehrana…, više se potiču nadareni učenici, a i socijalna osjetljivost je pojačana. Od kako je država preuzela nabavu udžbenika, gradovi sudjeluju u pomoći pri nabavi ostalih potrepština, kao što su radne bilježnice ili atlasi. Sve više gradova rekonstrukcijom i gradnjom novih škola, uvodi jednosmjensku nastavu.

Ulaže se i u predškolsko obrazovanje, grade se i proširuju vrtići, sve je više kapaciteta po gradovima kako bi sva djeca mogla biti upisana, uvode se i dodatni programi u predškolski odgoj…

Iz proračuna smo izvukli sredstva namijenjena za – predškolsko obrazovanje, osnovno obrazovanje, srednjoškolsko obrazovanje (AOP 115+116), poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje, visoka naobrazba (AOP 119+120), obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju, dodatne usluge u obrazovanju, istraživanje i razvoj obrazovanja te usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane.

Komentare od gradova fokusirali smo na obrazovanje učenika i studenata.

 

Pazin: Ulaganje u obrazovanje iznad državnog standarda

Grad Pazin prema našoj analizi je u 2018. godini najviše od svih gradova izdvajao za obrazovanje u relativnom iznosu – 54,52 posto, a drugi je prije dvije godine bio po izdvajanju u obrazovanje po glavi stanovnika – 5.895,11 kuna.  U apsolutnom iznosu 2018. je za obrazovanje Pazin u proračunu osigurao 50,9 milijuna kuna.

Prvim Izmjenama proračuna za 2020. godinu ukupna sredstva u području odgoja i obrazovanja za 2020 godinu planirana su u tom Gradu u iznosu od 58.646.609 kuna.

Kako nam kažu, Pazin kontinuirano ulaže u programe odgoja i obrazovanja iznad državnog standarda, obogaćuje se program novim aktivnostima s ciljem obuhvata što većeg broja djece i podizanja kvalitete rada u odgojno-obrazovnom procesu. Najvažniji projekti koji se financiraju je projekt dogradnje i rekonstrukcije vrtića u Prolazu Otokara Keršovanija   (vrijednost 7,7 milijuna, od čega se 6,7 milijuna odnosi na gradnju, a 970.000,00 kuna na opremanje), zatim, nositelj je projekta kojim se financira rad  pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u okviru projekta INkluzivne škole 5+ (ukupna vrijednost projekta je 9,4 milijuna kuna,  od čega se putem Europskog Socijalnog Fonda financira 8 milijuna kuna, a putem jedinica lokalne samouprave (Pazin, Poreč, Rovinj, Labin i Umag) preostalih 15,1% odnosno 1,4 milijuna u razdoblju kolovoz 2017. do kolovoza 2021. godine.) Nadalje, izrađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju dječjeg odmarališta Špadići blizu Poreča (glavni projekt), kojim će se zgrada Odmarališta prenamijeniti iz dječjeg odmarališta u hostel, kako bi se odmaralište moglo koristiti i u mjesecima izvan ljetne sezone. U 2020. projekt je prijavljen na natječaj LAGUR-a u vrijednosti od 2.668.000 kuna. Procijenjena vrijednost gradnje i opremanja je 4,6 milijuna kuna. Pri kraju je sklapanje ugovora za izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta u Pazinu vrijednosti oko 3,5 milijuna kuna.

Uz navedene projekte financira se također usluga produženog boravka za učenike osnovne škole od 1. do 4. razreda. U 2019. godini 109 učenika koristilo je uslugu. Od ukupnog iznosa 75% financira Grad Pazin, a 25% financiraju roditelji. Omogućena je i naknada za troškove toplog obroka u osnovnoj školi (u 2019. godini isplaćeno je 45.059,50 kuna za 42 učenika). Mjesečna stipendija za učenike iznosi 550 kuna, a za studente 700 kuna. U 2019. godini stipendirano je 64 učenika/studenta. Od toga 10 srednjoškolaca i 54 studenta, a za što je realiziran iznos od 457.900 kuna.

(Preuzeto iz članka objavljenog na www.gradonacelnik.hr)

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.