Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Grad Pazin investira u izradu i ugradbu zaštitnih ograda na više lokacija

Na prijedlog Mjesnog odbora Pazin, u gradu Pazinu su pokrenuta ulaganja u izradu dodatnih zaštitnih ograda na lokacijama dječjeg igrališta na Starom trgu, na lokaciji Buraj, na mostu Vršić, na međukatovima groblja Moj mir te na Dršćevki uz "donju" zgradu Dječjeg vrtića "Olga Ban".

Ograde se izrađuju zbog sigurnosti prema zakonski uvjetovanim propisima na visini od minimalno 100 cm.
Na Starom trgu i Buraju zbog sigurnosti djece izrađene su ograde s okomitim prečkama dok su na mostu Vršić i za međukatnu konstrukciju groblja Moj mir izrađene ograde od vodoravnih prečki.
Dužina ograde na dječjem igralištu na Starom trgu iznosi 22 metra, one na Buraju 4,5 metara dok je ograda na Mostu Vršić duga 23 metra. Ukupna dužina zaštitne ograde na groblju Moj mir, na svakoj od tri međukatne konstrukcije iznosi 52 metra. Za sada je izrađeno i ugrađeno 26 metara a u pripremi za ugradbu, ovaj tjedan, je još 26 metara čime bi se dovršilo ograđivanje drugog kata groblja.
Nakon ovih zahvata, u planu je izrada ograde u ulici Dršćevka uz "donji" vrtić, koja je skinuta prilikom rekonstrukcije potpornog zida.
Radove izvršava Usluga d.o.o. Pazin, a cjelokupna investicija iznosi 95.000,00 kuna.  
 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.