Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Grad Pazin i Usluga Dječjem vrtiću “Olga Ban” darovali didaktičku igračku o razvrstavanju otpada

 

Grad Pazin i trgovačko društvo Usluga d.o.o. darovali su Dječji vrtić  “Olga Ban“ didaktičkom igračkom o razvrstavanja otpada. Ova akcija nastavak je edukacije o održivom gospodarenju otpadom koja je započela početkom godine, a koja će se odvijati i u idućoj godini kroz projekt “ProEduEko – znanjem do efikasnijeg gospodarenja otpadom“ sufinanciranim s 85% bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za razdoblje 2014.-2020. Nositelj projekta je Grad Pazin, a sunositelji aktivnosti su Grad Buzet i općine Lanišće, Gračišće, Tinjan, Karojba, Motovun, Sv. Petar u Šumi, Lupoglav i Cerovlje.

Ekološka osviještenost i kultura odgovornosti od najranije dobi

Cilj današnje akcije darivanja je razvijanje ekološke svijesti i kulture odgovornosti od najranije dobi. Drvena igračka razvrstavanja otpada nastala je u suradnji sa tvrtkom Linit Design iz Rijeke koja se bavi proizvodnjom didaktičkog materijala za djecu, a rezultat je zajedničke želje razvoja ekološki savjesnog postupanja s otpadom počevši od onih najmlađih.

Kroz ovu igru djeca usvajaju naviku pravilnog odvajanja otpada, a time i brige za okoliš. Usvajanje pravilnih navika uči se od najranije dobi, a djeca često te navike koje su usvojili u vrtiću ili u školi prenose na svoje roditelje i starije ukućane. Igra je koncipirana tako da djecu nauči da se papir, staklo, plastika i metal mogu ponovo koristiti, ako ih pravilno odvojimo i recikliramo.  Također, različite boje spremnika u igri pomažu učenju razvrstavanju otpada pa se tako papir posprema u plavi spremnik, staklo u zeleni, a plastiku i metal u žuti spremnik. Svaka igračka ručno je obrađena i obojena ekološkim bojama sigurnim za dječje zdravlje te kroz igru razvrstavanja djeca isto tako razvijaju svoju finu motoriku, koordinaciju oko-ruka, bogate rječnik, razvijaju vizualnu i taktilnu percepciju.

Dječji crteži na kalendaru Usluge

Edukacijom o važnosti odvojenog sakupljanja otpada utječemo na očuvanje prirodnih resursa, smanjenje ukupne mase otpada koja se odlaže na odlagališta, smanjenje emisija onečišćujućih tvari u okoliš i u konačnici na smanjenje opasnosti za zdravlje ljudi i okoliš.  Ako želimo imati grad sa manje otpada,  a time zdraviji, čišći i ljepši prostor za život, trebamo krenuti od edukacije onih najmlađih.  Suradnja s  vrtićem se nastavlja, pa će tako kalendar trgovačkog društva Usluga d.o.o. za 2019. godinu biti obogaćen dječjim crtežima koje su djeca ljetos nacrtali na INFOPUNKTU o održivom gospodarenju otpadom.