Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Grad Pazin domaćin Međunarodnog znanstvenog skupa – Urbar pazinske knežije 1571. – 2021.

Međunarodni zananstveni skup -Urbar Pazinske knežije 1571,-2021.U Državnom arhivu u Pazinu danas je otvoren Međunarodni znanstveni skup – Urbar pazinske knežije 1571,-2021. Prisutni skup uvodnim je riječima pozdravila ravnateljica Državnog arhiva u Pazinu, Mirela Mrak Kliman a prisutnima su se obratili ispred Katedre Čakavskog sabora u Žminju, prof. Josip Šiklić, pročelnik Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije, Vladimir Torbica i gradonačelnica Grada Pazina Suzana Jašić.
Urbari su se u kasnom srednjem i ranom novom vijeku sastavljali kao zbirke propisa prema kojima su se uređivali odnosi vlastelina i zavisnoga seljaštva te njihove uzajamne obveze na određenom vlastelinstvu.
U Istri je sačuvan manji broj srednjovjekovnih i ranonovovjekovnih urbara; s područja mletačke Istre potječe popis urbarijalnih obveza Rašporske gospoštije iz 1394., a iz habsburškoga dijela Istre najviše sačuvanih urbara potječe s područja Pazinske knežije (najstariji iz 1498) i gospoštije Lupoglav (najstariji iz 1523) te urbar koji je tema ovog skupa.
Kako navode povijesni izbori u Pazinskoj knežiji došlo je do bune seljaka širih razmjera 1571. godine. U ime Habsburgovaca u njoj je sudjelovao Adam Cvetković (1560–72). Za njegove uprave 1571. sastavljen je popis kućedomaćina s veličinom posjeda, popisom kultura koje se uzgajaju i povećanih davanja. Zbog neobjektivnosti popisivača i straha seljaka od povećanja nameta došlo je do prosvjeda i pobune koja je silom ugušena, ali je utjecala na daljnje prilike i na to da se urbar, koji je bio na snazi, ne koristi i da se poslije dijelom izmijeni. Novi je urbar sastavljen 1573., kada je austrijski nadvojvoda Karlo preuzeo upravu nad Pazinskom knežijom, a potvrđen je tek 1578.
Budući da su urbari uređivali odnose između vlastelina, koji su mahom bili njemački i austrijski plemići, kao i došljaci s područja Italije, te seljaštva koje je većim dijelom bilo slavensko, karakterizira ih višejezičnost i uporaba različitih pisama, stoga ne predstavljaju samo izvore za proučavanje ekonomske povijesti već su i jezični spomenici vremena u kojem su nastali.
Istraživanje povijesti multikulturalnih regija izazov su budućnosti, posebno na prostoru srednje i jugoistočne Europe, gdje je multikulturalnost karakteristika kroz dugi tok povijesti, a u proteklih nekoliko decenija odigrale su se brojne političke promjene.
Arhivska građa dostupna u čitaonicama arhiva i on-line, kao i različita knjižna, publicistička i ostala građa specijalnih knjižnica, od iznimnog su značaja povjesničarima za buduće znanstvene radove.
Osim toga, izuzetnu važnost za razvoj struke i daljnjih istraživanja imaju i nastojanja organizatora i sudionika skupa da se s novim rezultatima istraživanja i stručnim praksama upozna šira znanstvena i kulturna javnost. Što je znanstveni pristup otvoreniji i interdisciplinarniji to ostaje manje prostora manipulativnoj interpretaciji i revizionizmu.
Grad Pazin podržava održavanje ovako značajnog znanstvenog druženja, koje doprinosi zalaganjem i rezultatima sudionika razvoju struke te razvoju znanosti i kulture uopće. Zahvaljujemo organizacijskom odboru te svim djelatnicima Državnog arhiva u Pazinu, predavačima i svim sudionicima ovog međunarodnog znanstvenog skupa.

Mirela Mrak Kliman

Josip Šiklić

Suzana Jašić

Vladimir Torbica

Međunarodni znanstveni skup -DAPA

Međunarodni znanstveni skup-DAPA

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike