Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Geotehnički istražni radovi na potpornim zidovima Kaštela u Pazinu

Sredinom prošlog tjedna započeli su geotehnički istražni radovi na potpornim zidovima Kaštela u Pazinu. Predviđeno trajanje radova na terenu je iduća dva do tri tjedna, ovisno o vremenskim prilikama, nakon čega slijede laboratorijska ispitivanja svojstava tla i izrada geostatičkog elaborata koji će dati polazne vrijednosti i smjernice za izradu projekta sanacije, a što će ujedno biti iduća faza programa kojem je cilj cjelovita obnova zidina Kaštela s riješenim sustavom oborinske odvodnje. Tijekom izvođenja radova na dijelu prometnice kojom se prilazi Kaštelu, odnosno Trgu Istarskog razvoda, biti će na snazi privremena regulacija prometa, pa se mole sudionici u prometu da poštuju privremeno postavljenu signalizaciju.

Radi se, dakle, o  prvoj fazi programa sanacije većeg broja značajnih oštećenja na potpornim zidinama Kaštela na njegovoj sjeveroistočnoj strani uz prilaz Kaštelu, kao i na južnoj strani nad Pazinskom jamom, u podnožju Kaštela i pripadajućeg Trga Istarskog razvoda. Zbog spomenutih oštećenja značajno je ugrožena statička stabilnost zidina, a time i prometnice kojom se prilazi Kaštelu, Trga, kao i samog Kaštela, osobito njegove sjeveroistočne polukružne kule te jugozapadnog ugla građevine.

Ministarstvo kulture i medija odobrilo je Gradu Pazinu  za ovu fazu sredstva za provođenje hitnih mjera zaštite na kulturnom dobru u iznosu od 30.000,00 eura, a odobrena sredstva su namijenjena za izvršenje geotehničkih istražnih radova na potpornim zidovima Kaštela koji su podijeljeni u dvije cjeline: 1. Trg Istarskog razvoda – zidovi sjeveroistok i 2. Trg Istarskog razvoda – zidovi jug prema jami.

Geotehničkim istražnim radovima predviđena je izrada geomehaničkih sondi (istražnih bušotina) profila 101 mm, metodom kontinuiranog jezgrovanja dijamantnim bušenjem uz vodenu isplaku, laboratorijska ispitivanja fizičkomehaničkih svojstava tla te izrada geotehničkog elaborata s profilima bušotina, geotehničkog profila tla i ostalih standardnih i posebnih priloga te geostatičke analize za predmetni objekt sa prijedlogom sanacije zidova.