Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Dodijeljene Odluke o odabiru projekata u sklopu natječaja za Mjeru 7. i Mjeru 2. iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a „Istarski švoj“

Na slici Renato Krulčić, Iva Jekić i Vladimir BurićDanas (15. veljače 2021. godine) u velikoj dvorani Udruženja obrtnika Poreč, dodijeljene su Odluke o odabiru projekata temeljem LAGUR natječaja Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za Mjeru 7. pod nazivom: Promicanje ribarstvene, akvakulturne i pomorske baštine te Mjeru 2. pod nazivom Ulaganja u prodajna mjesta, kušaone i nabava vozila za proizvode ribarstva i akvakulture s jedinstvenim vizualnim identitetom, u ukupnom iznosu od 10.973.870 kuna.

Prihvatljivi prijavitelji na Natječaj za Mjeru 7. bile su jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLS-a, ustanove, turističke zajednice, komunalna poduzeća, udruge ili organizacije subjekata u ribarstvu čije je sjedište unutar obuhvatnog redarstvenog područja LAGUR-a „Istarski švoj“. Natječajem je LAGUR financirao 4 projekta s područja gradova Pazina i Poreča te općina Tar-Vabriga i Vrsar, u ukupnom iznosu od 7.609.925 kuna. U sklopu LAGUR Natječaja financirane su pojedinačne potpore u rasponu od 15.000 do 35.000 eura, i to: dječje odmaralište Špadići, Interpretacijski centar „Ribarska kuća/Santa Marina“, Multimedijalni centar MORe MORe te Centar za posjetitelje „La mula de Parenzo“. Projekti će obuhvatiti aktivnosti u vidu ulaganja u rekonstrukciju i/ili opremanje društvene i turističke infrastrukture, istraživanje i razvoj aplikacija/softverskih rješenja i usluga, izradu i objavu publikacija te promotivne aktivnosti. Grad Pazin je prijavio na natječaj dječje odmaralište Špadići. Iznos potpore iznosi 2.641.100,00 kuna a ukupna vrijednost projekta iznosi 4.7 milijuna kuna. Preostali iznos od 2.050.395,00 kuna osigurat će Grad Pazin i Općine sukladno suvlasničkom udjelu. Grad Pazin je provoditelj svih aktivnosti, a jedna od namjena odmarališta bit će i edukativna. Gradonačelnik Krulčić istaknuo je kako će u novouređenom objektu i spavaonicama biti omogućen istovremeni boravak za maksimalno 37 djece, a tijekom godine predviđa se boravak od 185 djece. Ovim projektom nastavlja se tradicija duga 52 godine koja će uz edukaciju, novim generacijama mladih Pazinjana omogućiti stvaranje novih doživljaja koje je kako ističe Krulčić i sam dio, te je upravo u odmaralištu Špadići naučio plivati.

Prihvatljivi prijavitelji na Natječaj za Mjeru 2. bile su jedince lokalne samouprave, komunalan poduzeća, trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLS-a, mikro, mala  ili srednja poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti ribarstva ili akvakulture te subjekti ili organizacije subjekata u ribarstvu registrirani za obavljanje djelatnosti ribarstva ili akvakulture čije je sjedište unutar obuhvata redarstvenog područja LAGUR-a. Natječajem je LAGUR financirao 4 projekta iz Mjere 2., iz područja gradova Pazina i Poreča te općina Tar-Vabriga i Višnjan, u iznosu od 3.363.945 kuna. U sklopu LAGUR Natječaja financirane su pojedinačne potpore u rasponu od 15.000,00 do 20.000,00 eura, i to: preuređenje i opremanje ribarnica u Pazinu i Poreču te nabava dva specijalizirana dostavna vozila i opreme za unaprjeđenje kratkog lanca opskrbe te razvoj digitalnih alata vezanih uz unaprjeđenje prodaje proizvoda ribarstva i akvakulture. Svi odobreni projekti imat će obvezu koristiti logotip jedinstvenog vizualnog identiteta. Prodajna mjesta će imati obvezu uključivati minimalno 60% lokalne svježe ribe i morskih organizama te minimalno 60% lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture u ukupni asortiman.  Usluga d.o.o. iz Pazina, iz Mjere 2. planira projekt pod nazivom „Adaptacija dijela poslovne građevine – uređenje ribarnice“, koja se odnosi na uređenje i opremanje prostora koji će biti namijenjen za potrebe ribarnice na adresi Prolaz Jože Šurana 3, u zatvorenom dijelu gradske tržnice grada Pazina. Adaptacija uključuje građevinsko obrtničke radove, dovod i odvod vode, elektroinstalacije te opremanje prostora. Površina koja se ovim projektom adaptira sastoji se od pretprostora s garderobom, ribarnice, prostora za prodaju ribe i preostali dio tržnice, a zajedno čine neto površinu od 27,23 m2. Iznos potpore iznosi 347.739,000 kuna. Direktor Usluge d.o.o. Vladimir Burić, koja je projekt i prijavila na natječaj, istaknuo je zadovoljstvo koje će omogućiti svim stanovnicima Pazina i okolice na povećanje konzumacije lokalnog svježeg ribljeg mesa.