Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Božićni sajam u Pazinu – javni poziv izlagačima

veseli prosinac u Pazinu-zlatnaGrad Pazin i ove godine organizira Veseli prosinac, manifestaciju koja okuplja i promovira ostale božićno-novogodišnje programe koji se u Pazinu odvijaju tijekom mjeseca prosinca. U sklopu navedene manifestacije održati će se i Božićni sajam.

Pozivamo sve pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje prodaje robe a koje imaju u svom asortimanu: ukrasne i umjetničke predmete, nakit, božićno-novogodišnje ukrase, igračke, čestitke, suvenire, svijeće, aranžmane, zatim prigodne prehrambene proizvode kao što su bomboni, kolači, orasi, lješnjaci, tradicionalni Istarski proizvodi (med, vino, rakija…) i druge predmete opće uporabe, te zainteresirane pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na otvorenom prostoru, kao i neprofitne udruge i ustanove sa područja Grada Pazina,  da iskažu interes za sudjelovanje na Božićnom sajmu u Pazinu.

Božićni sajam će se održati u Pazinu

duž ulice 25. rujna, od 16. do 24. prosinca u trajanju od 10:00 do 16:00 sati.

Sudjelovanje je predviđeno za 20 štandova, 3 mjesta za male pokretne ugostiteljske objekte (palačinke, fritule i sl.), 1 mjesto za prodaju božićnih drvaca te 1 mjesto za pokretni ugostiteljski objekt za prodaju hrane i pića.

U sklopu Božićnog sajma, biti će postavljana pozornica na kojoj će se odvijati programi u organizaciji lokalnih izvođača, udruga i ustanova.

Završetak sajma i demontaža svih objekata predviđena je za 24. prosinca 2016. godine, nakon 16:00 sati.

Pravo na sudjelovanje:

Pravo sudjelovanja na Festivalu imaju sve fizičke i pravne osobe koje su uredno popunile, ovjerile i dostavile Prijavnica za izlagače.

Izlagači se dijele u 4 osnovne grupe:

  1. Štandovi dimenzija 200×100 cm;
  2. Ugostiteljski objekt za prodaju hrane i pića (do 20 m2);
  3. Mali pokretni ugostiteljski objekti (fritule, palačinke, kokice, šećerna vuna i sl.);
  4. Izlagači božićnih drvaca, površina do 30 m2.

Svaki izlagač je dužan voditi računa o poštivanju pravnih propisa Republike Hrvatske. U slučaju kršenja pravnih propisa RH od strane izlagača, sankciju za navedene prekršaje i kaznu snosi isključivo izlagač. Ukoliko izlagač prodaje proizvode za koje je potrebno imati sanitarne, carinske i ine dozvole (o ispravnosti proizvoda itd.), isti je dužan dozvole sam ishodovati te odgovara za eventualne propuste i snosi kazne zbog ne imanja istih.

Uvjeti i naknade za sudjelovanje:

  1. Štandovi iz grupe 1: Sudjelovanje na Božićnom sajmu 2016. i korištenje štandova odobrava se zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama registriranima za prodaju prigodnog blagdanskog i darovnog asortimana uz naknadu od 200,00 kuna za svo vrijeme trajanja sajma. Neprofitne udruge i ustanove (isključivo one registrirane u Pazinu) imaju pravo na sudjelovanje bez naknade. Štand osigurava Grad Pazin a veličina štanda je cca 200cm x 100cm, sa sandukom. Predviđeni ukupan broj štandova na sajmu je dvadeset (20).
  2. Ugostiteljski objekti iz grupe 2: Sudjelovanje na Božićnom sajmu 2016. odobrava se zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama registriranima za obavljanje ugostiteljske djelatnosti koje na otvorenom prostoru mogu ponuditi tople napitke (čaj, kuhano vino, kompoti i slično) te druga pića i/ili hranu. Sudjelovanje se odobrava uz naknadu od 300,00 kn za svo vrijeme trajanja sajma. Šank za vršenje prodaje osigurava odabrani ugostiteljski objekt. Grad Pazin osigurava priključak na struju. Osim datuma prijave prednost pri odabiru imat će subjekti sa raznovrsnijom ponudom. Predviđeno je mjesto za jedan ugostiteljski objekt veličine do 20 m2.
  3. Mali pokretni ugostiteljski objekti iz grupe 3: Sudjelovanje na Božićnom sajmu 2016. odobrava se zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama registriranima za obavljanje prodaje palačinki, fritula, šećerne vune, kokica, kestena i slično na otvorenom uz naknadu od 200,00 kuna za svo vrijeme trajanja sajma. Grad Pazin osigurava priključak na struju. Predviđena su maksimalno 3 mjesta za pokretne objekte isključivo različitih vrsta ponude.
  4. Izlagači božićnih drvaca iz grupe 4: Sudjelovanje na Božićnom sajmu 2016. odobrava se zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama registriranima za obavljanje prodaje božićnih drvaca. Područje predviđeno za vršenje prodaje površine do 20 m2 i odobrava se uz naknadu od 4,00 kn po kvadratnom metru dnevno (za svo vrijeme trajanja sajma. Predviđeno je mjesto za jednog izlagača.

Prijave se zaprimaju isključivo na ispunjenoj prijavnici do utorka 06. prosinca 2016. godine (bez obzira na način prijave) ili do popunjenosti kapaciteta, i to:

– elektronskim putem na e-mail adresu: [email protected];
– poštom ili osobno na adresu: Grad Pazin, Ured Grada; Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, 52 000 Pazin.

Molimo da prijavu obavezno dostavite na definiranom obrascu Prijavnica za izlagače.

Napomena: zainteresirani za vršenje prodaje izvan vremena trajanja sajma mogu zahtjeve uputiti Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo. Odobrene prijave sve dane izvan vremena trajanja sajma dužne su platiti komercijalnu naknadu prema Odluci o porezima Grada Pazina (Službene novine broj 34/13, 17/15).

Za dodatne informacije možete nam se obratiti telefonom na broj: 052/635 031 (od 8 do 15 sati).