Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Anketa o zainteresiranosti građana za program POS-a

Temeljem Zakona o društveno poticanoj stanogradnji provodi se anketa o zainteresiranosti građana za rješavanje stambenih pitanja putem Programa POS-a.  Pozivamo sve zainteresirane građane i građanke da ispune Anketni upitnik_ POS_ i dostave ga najkasnije do 25. studenog 2022. godine na e -mail [email protected], osobno u pisarnicu Grada Pazina ili poslati poštom na adresu: GRAD PAZIN, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin s naznakom „Anketa o zainteresiranosti za program POS-a“.

O rezultatima ankete Grad Pazin izvijestiti  će Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) koja o istome izvještava Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva I državne imovine, nakon čega će se utvrditi daljnje aktivnosti na realizaciji programa POS-a.  Više informacija vezano za Program POS-a može se dobiti na mrežnim stranicama APN-a: www.apn.hr.

Anketni upitnik_ POS_