Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

6.12.2017.: Informativni dan o programu Erasmus + Sport za područje Istarske županije

Pozivamo Vas na Informativni dan o programu Erasmus + Sport za područje Istarske županije koje će se održati u srijedu, 6. prosinca 2017. godine,  s početkom u 11:30 h u polivalentnoj dvorani Školsko-gradske sportske dvorane Pazin, na adresi Tugomila Ujčića, prof. 2, Pazin.

Predavanje će održati Hrvatski olimpijski odbor sa ciljem informiranja o mogućnostima financiranja sporta kroz fondove Europske unije. Ciljne skupine su udruge, JLP(R)S, obrazovne institucije, razvojne agencije.

Info dan E+ Sport Pazin.pdf
Prijava na predavanje HOO – obrazac

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.