Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Sklapanje ugovora: Idejna urbanističko-arhitektonska studija – konceptualna vizija ˝Pazin – 2030˝

Dana, 30. travnja 2021. godine, Gradonačelnik Grada Pazina, Renato Krulčić sklopio je ugovor sa Arhitektonskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Zavodom za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu, u svrhu izrade Idejne urbanističko-arhitektonske studije – konceptualna vizija ˝Pazin – 2030˝”.  Za potrebe izrade Strategije razvoja Grada Pazina od 2021. godine do 2027. godine koja će se izvoditi u nekoliko segmenata pristupilo se izradi Idejno urbanističko-arhitektonska studije – ˝konceptualna vizija Pazin 2030˝ kao podlozi za razvoj strategije.

Od Studije se očekuje da vrednujući i afirmirajući zatečene urbane i kulturne vrijednosti prostora, njegove prostorno – urbane i arhitektonsko – graditeljske karakteristike, ostvari kvalitetno idejno urbanističko-arhitektonsko oblikovno rješenje, njegovo skladno uklapanje u postojeću urbanu strukturu i ponudi optimalno funkcionalno rješenje.

Studijom će se definirati urbanističko – arhitektonski koncept šire zone gradskog centra grada Pazina. Razraditi će se ključne prostorne cjeline unutar obuhvata (Stari Pazin, Rijavac, Zarečje, Lindar te uže područje centra grada), a s ciljem konceptualnog sagledavanja postojećeg stanja, budućih smjernica te usmjeravanja razvoja gradskog središta usklađeno s postojećim i potencijalnim sadržajima i potrebama, urbanim identitetom usklađenim s odrednicama urbanističko – arhitektonskog nasljeđa, načelima zaštite kulturne i prirodne baštine, odrednicama održivog razvoja, zelenog urbanizma, zadovoljavanja potreba građana za korištenjem javnog gradskog prostora te provedivosti i poticanja razvojnih potencijala prostora.

Vrijednost projekta iznosi 190.000,00 kn + PDV =237.500,00 kn ukupno uz rok izrade studije najviše 90 dana. Idejna urbanističko-arhitektonska studija financirati će se iz gradskog proračuna.

Za voditelja izrade Studije imenovan je doc. dr.sc. Alen Žunić, mag.ing.arh., mladi stručnjak impresivne karijere. Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilištu u Zagrebu, (2013., summa cum laude) te završio postdiplomski studij teorije i filozofije arhitekture na GSD-u Harvard Sveučilišta (2015.). Doktorirao je na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu (2016.) na kojem trenutno predaje kao docent. Postdoktorsko istraživanje radio je na ETH Zürich – Institut für Geschichte und Theorie der Architektur. Bio je suradnik istraživač na Sveučilištu Columbia – Talijanska akademija za napredne studije. Osnivač je i glavni arhitekt u ALBATROSS – Uredu za arhitekturu i istraživanje. Njegova istraživačka zanimanja usmjerena su na hrvatsku modernu i suvremenu arhitekturu. Objavio je 235 radova i 10 knjiga (kao autor ili urednik).

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike