Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Press konferencije

Proračun u malom Grada Pazina

Konferencija za medije, 05.03.2015.Pazin, 05.03.2015. – na današnjoj konferenciji za medije Gradonačelnik Renato Krulčić iznio je presjek aktivnosti koje su se događale na području grada Pazina.

Renato Krulčić započeo je konferenciju prikazom aktivnosti približavanja proračuna Grada Pazina građanima, jer kako je istaknuo to je proračun građana grada Pazina i cijeli postupak donošenja proračuna za 2015. godinu potekao je u izvrsnoj sinergiji gradske uprave i građana grada Pazina.

Saznajte više »

Održana konferencija za medije

Konferencija za medije, 20.11.2014.Pazin, 20. studeni 2014. – Na današnjoj konferenciji za medije, pazinski gradonačelnik Renato Krulčić osvrnuo se na nekoliko aktualnih tema koje su obilježile proteklo razdoblje ali i o aktivnostima u bliskoj budućnosti.

Na početku konferencije predstavljena je nova web stranica Grada koja je realizirana da bi omogućila brži prijenos informacija o radu gradskih tijela te bolju i uspješniju komunikaciju s građanima.

Saznajte više »

Održana redovna mjesečna tiskovna konferencija

6Pazin, 4. rujna 2014. – Na redovnoj mjesečnoj tiskovnoj konferenciji za novinare održanoj 4. rujna u polivalentnoj dvorani u sklopu Školsko-gradske sportske dvorane, gradonačelnik Renato Krulčić osvrnuo se na aktualne teme i aktivnosti koje slijede u mjesecu rujnu.

Grad Pazin objavio je 1. rujna Natječaj za stipendiranje učenika i studenata od školske 2014/2015. godine na web stranicama Grada Pazina. Natječaj traje do 30. rujna za učenike i do 31. listopada za studente, a pravo na stipendiranje ove će godine ostvariti pet (5) učenika i petnaest (15) studenata. Sveukupno će Grad Pazin u 2014/2015. godini stipendirati 70 učenika i studenata. Mjesečna stipendija iznosit će 550 kuna za učenike i 700 kuna za studente, a iz Proračuna Grada Pazina za to će se izdvojiti ukupno 523.000,00 kuna.

Saznajte više »

Održana redovna mjesečna tiskovna konferencija

5Pazin, 31.sprnja 2014. – Na redovnoj mjesečnoj konferenciji za novinare održanoj 31. srpnja, pazinski gradonačelnik Renato Krulčić osvrnuo se na aktualne teme među kojima i selektivno prikupljanje otpada s obzirom da je 23. srpnja istekao rok za usklađenje sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. „Prema Planu gospodarenja otpadom Grada Pazina do 2015. godine bilo je predviđeno da se na području Grada Pazina postavi 23 zelena otoka, a do danas ih je postavljeno 27“, rekao je napomenuvši kako je upućena molba u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje nabave još 72 zelena otoka ne bi li svi građani imali mogućnost selektivno odvajati otpad.

Saznajte više »

Održana redovna mjesečna tiskovna konferencija

4Pazin, 3.7.2014. – Danas je u Velikoj vijećnici Grada Pazina, gradonačelnik Renato Krulčić održao redovnu konferenciju za medije te se osvrnuo na aktualna gradska pitanja te projekte u tijeku.

Gradonačelnik Krulčić iznio je Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Pazina za 2013. godinu kojom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje Grada Pazina za 2013. godinu. Postupci revizije su provedeni u razdoblju od 03. ožujka do 17. lipnja 2014. godine.

Revizijom za 2013. godinu utvrđeno je prema kojim nalozima i preporukama je postupljeno, koji su u postupku izvršenja i prema kojima nije postupljeno te je Grad Pazin iznio svoje očitovanje po svim navedenim stavkama.

Saznajte više »

Održana mjesečna konferencija za novinare

3U 2013. godini ostvareno je 33,54% više prihoda i primitaka u odnosu na 2012. godinu. Gradu Pazinu odobreno je 600.000 kuna za izradu projektne dokumentacije za projekt Inspirit Fantasy Park. Nacrt konačnog prijedloga PPUG Pazina dostavljen je nadležnim tijelima na suglasnosti, pa se očekuje njegovo skoro donošenje.

Saznajte više »

U Gradu Pazinu održana redovna mjesečna tiskovna konferencija o aktualnim gradskim pitanjima

2Pazin, 06. ožujka 2014. – U cilju što kvalitetnije informiranja građana Pazina o aktualnim gradskim pitanjima, gradonačelnik Renato Krulčić održao je danas redovnu, mjesečnu tiskovnu konferenciju.

Gradonačelnik je izrazio zadovoljstvo s odlukom o povlačenju iz procedure prijedloga za promjenom sjedišta Istarske županije. „U potpunosti podržavamo odluku o povljačenju ovog prijedloga iz procedure. Na prvom na je mjestu puna samostalnost Istre a to možemo ostvariti samo jačom i boljom decentralicazijom. Kada govorimo o decentralizaciji, važno je istaknuti tri glavna obilježja uspješne decentralizacije. Potrebno je prvenstveno definirati područje, definirati usluge koje će upravne jedinice pružati građanima te regije i ključno pitanje na koje treba dati odgovor je „S kojim sredstvima?“. Bez jedne dobro promišljene decentralizacije nema niti jake regije. “ istaknuo je Krulčić.

Saznajte više »

U Gradu Pazinu održana tiskovna konferencija o aktualnim gradskim pitanjima, koju će gradonačelnik Pazina Renato Krulčić redovno održavati jednom mjesečno.

1Protekli je mjesec obilježio završetak velikog projekta izgradnje kanalizacijske mreže i spajanje 64 domaćinstava Starog Pazina na glavni pročistač, sufinanciranog iz fonda EU – mjere IPARD. Nadalje, kroz projekte povećanja energetske učinkovitosti, za koje su osigurana bespovratna sredstva u iznosu od ukupno 2.000.000 kuna, do sada je građanima isplaćeno 290.000 kuna a uskoro kreće novi krug isplate od 1.350.000 kuna. U siječnju su započeli radovi izgradnje sanitarne kanalizacije od mjesta Kašćerga do Bravari. Grad Pazin je po postotku riješenih predmeta legalizacije drugi u Istarskoj županiji.

Saznajte više »