Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Odgoj i obrazovanje

Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Pazina

Na temelju članka 10. stavak 1. i 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14.), članaka 8. i 9. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 23/14.) te članaka 22. i 31.a Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14. i 1/18.), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine objavljuje Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Pazina. Poziv i dokumentacija za prijavu nalaze se niže.

Saznajte više »

Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija organizacija civilnog društva od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina u 2019. godini

Grad Pazin poziva organizacije civilnog društva koje su programski usmjerene na rad za opće dobro da se prijave za financijsku podršku iz proračuna Grada Pazina za 2019. godinu. Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata/manifestacija je 30 dana od dana objave, odnosno zaključno do 15. veljače 2019. godine.

Saznajte više »

Dječjem vrtiću “Olga Ban” odobreno 5,27 milijuna kuna


Državnim pedagoškim standardom ograničen je broj mogućih skupina u jednom objektu na deset odgojnih skupina, tako da su propisom bili ograničeni u proširenju ove zgrade na veći broj odgojnih skupina, pošto u zgradi već sada postoji deset skupina

Za rekonstrukciju matičnog Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin smještenog u Prolazu Otokara Keršovanija, tzv. gornji vrtić, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju odobrila je u potporu od 5,27 milijuna kuna. To je iznos od 80 posto ukupno prihvatljivih troškova projekta, a preostalih 20 posto, odnosno 1,96 milijuna kuna podnositelj zahtjeva za potporu (DV “Olga Ban”) mora osigurati iz vlastitih sredstava. Nakon provedbe prve faze administrativne kontrole, prijavitelju je za ovaj projekt dodijeljeno 84 bodova (od maksimalnih 100, dok je prag prolaznosti bio 40 bodova).

Saznajte više »

Upis djece u program Predškole

Program Predškole namijenjen je djeci u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu uključena u redovni program. Program će se provoditi kontinuirano od veljače do svibnja 2019.u trajanju od tri sata dnevno do ispunjenja obveze od 250 sati prema Pravilniku o sadržaju i trajanju programa Predškole (NN 107/14.).

Upisi u program Predškole održat će se  8. i 9. siječnja 2019.g. u vremenu od 8 do 15 sati u Dječjem vrtiću “Olga Ban” Pazin, Prolaz O. Keršovanija 1, 52000 Pazin (“gornji” vrtić).

Saznajte više »

Tinjanski osnovci u energetski obnovljenoj školi


Nakon najave u lipnju i početka radova u listopadu ove godine, projekt energetske obnove zgrade Područne škole u Tinjanu vrijedan 2,7 milijuna kuna, dovršen je prema planiranom roku do kraja 2018. godine. Nositelj projekta je pazinska Osnovna škola Vladimira Nazora, u kojoj djeluje Područna škola Tinjan, koja je i najbrojnija područna škola, rezultirat će značajnom energetskom uštedom i primjerenijim uvjetima rada za učenike i učitelje škole.

Saznajte više »

Prigodni pokloni Gradonačelnika Renata Krulčića i za mališane Dječjeg vrtića “Olga Ban”


Već uobičajenim posjetom, u susret božićnim i novogodišnjim blagdanima,gradonačelnik Renato Krulčić je danas, 17. prosinca 2018., sa suradnicima – pročelnicom Nevijom Srdoč i višim stručnim suradnikom za odgoj i obrazovanje Antonom Finderleom posjetio  obje zgrade Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin.

Saznajte više »

Gradonačelnik u prigodnoj posjeti Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin

U ponedjeljak, 17. prosinca 2018. Gradonačelnik Renato Krulčić sa suradnicima pročelnicom Nevijom Srdoč i Antonom Finderleom, višim stručnim suradnikom za odgoj i obrazovanje posjetio je Osnovnu školu Vladimira Nazora Pazin gdje se zahvalio učiteljima i djelatnicima škole na trudu i radu na kraju 2018. godine. Istaknuo je kako je Grad Pazin u 2018. godini  važnost osiguravanja kvalitetnih uvjeta za rad škole te posebno na projektu Rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin – Matične škole u Pazinu.

Saznajte više »

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.