Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Sjednice Gradskog vijeća

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 25. Statuta Grada Pazina ("Službene novine Grada Pazina" broj 17/09.), a u svezi s člankom 92. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina ("Službene novine Grada Pazina" broj 21/01., 4/05., 1/06 i 17/06 -; pročisćeni tekst) održana je 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazinau četvrtak, 22. listopada 2009. godine, uvelikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 17,00 sati.
Saznajte više »

6. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 32. Statuta Grada Pazina ("Službene novine Grada Pazina" broj 21/01., 4/05., 1/06. i 17/06.-pročisćeni tekst), a u svezi s člankom 92. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina ("Službene novine Grada Pazina" broj 21/01., 4/05., 1/06 i 17/06 -; pročisćeni tekst) održana je6. (svečana) sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina, u petak11. rujna 2009. godine u 11,00 sati.
Saznajte više »

7. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 32. Statuta Grada Pazina ("Službene novine Grada Pazina" broj 21/01., 4/05., 1/06. i 17/06.-pročisćeni tekst), a u svezi s člankom 92. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina ("Službene novine Grada Pazina" broj 21/01., 4/05., 1/06 i 17/06 -; pročisćeni tekst) održana je7. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazinau srijedu, 23. rujna 2009. godine. u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18,00 sati.
Saznajte više »