Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

4. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)


2. dio

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika/vijećnica;
3. Izvještaj o financijskom poslovanju i Izvještaj o radu Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2020. godinu;
4. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu 2020./2021.;
5. Godišnji izvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za 2020. godinu;
6. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za pedagošku 2020./2021. godinu;
7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na (III.) Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin;
8. Prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu (I. čitanje);
9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Gradu Pazinu;
10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz proračuna Grada Pazina;
11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o zaduživanju za refinanciranje kredita za projekt Rekonstrukcije zgrade Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin u Pazinu, Prolaz O. Keršovanija 1;
12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Pazin sportu d.o.o. za refinanciranje kredita za izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta;
13. Prijedlog Odluke o davanju jamstva za zaduživanje Pazin sportu d.o.o. za refinanciranje kredita za izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta;
14. Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Pazin u 2022. godini.