Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

2. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

 

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09., 8/13., 41/18., 5/20., 4/21. i 24/21 -pročišćeni tekst),  predsjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

 S A Z I V A

 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za UTORAK, 26. listopada 2021. godine, u velikoj vijećnici Grada Pazina s početkom u 18:00 sati.

D N E V N I   R E D

 1. Svečana prisega članice Gradskog vijeća;
 2.  Verifikacija Zapisnika  sa 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća;
 3. Pitanja vijećnika/vijećnica;
 4. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Ravne;
 5. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za 2020. godinu;
 6. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara za Grad Pazin i Plana zaštite od požara Grada Pazina;
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Pazina; 
 8. Prijedlog Polugodišnjeg  izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2021. godinu;
 9. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2021. godinu;
 10.  Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2021. godinu u području: a) kulture, b) socijalne zaštite i zdravstva i c) sporta;
 11. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. godinu;
 12. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu;
 13. Prijedlog Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Grada Pazina;
 14.  Prijedlog Odluke o mjerilima za utvrđivanje ekonomske cijene predškolskog programa odgoja i obrazovanja djece u Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin te udjelu roditelja u cijeni programa;
 15. Prijedlog Odluke o ekonomskoj cijeni predškolskog programa Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za 2021. godinu;
 16. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina;
 17. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina;
 18. Izvještaj o radu Gradonačelnika i Gradonačelnice Grada Pazina za siječanj-lipanj 2021. godinu;

 

Poziv i prijedlozi akata objavljeni su i mogu se preuzeti na web stranici Grada Pazina.
Molim da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate putem telefona broj 624-172 ili na e-mail adresu: [email protected]

KLASA: 021-05/21-01/35
URBROJ: 2163/01-03-01-21-1
Pazin, 18. listopada 2021.

Predsjednica
Gradskog vijeća
Enna Peroš, v.r.

 

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike