Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Kršikla

KršiklaKršikla se prvi put spominje 1304. Crkva Sv. Kuzme i Sv. Damjana podignuta je 1868. na mjestu neke ranije. U njenoj sakristiji nalazi se ploča s glagoljskim natpisom iz 1572. na kojoj piše: va ime Bože, amen, Let Gospodnjih 1572. miseca pervara dan 24. To je grob župana Martina Kisića. Činju pisati Tomaš Kisić, sin njega. Uz tekst je uklesan kosir, vjerojatno kao simbol pokojnikovog seljačkog podrijetla. Ovu je ploču u crkvi, u to vrijeme nad grobom, zamijetio 1880. godine Jakov Volčić. Uz nju je nad drugim grobom u crkvi stajala ploča na kojoj je, po Volčiću, pisalo: va ime Božje, amen, Let Gospodnjih 1572. miseca pervara, dan 25. To je škrila Grgura Petrovića. Va to vrime biše vojska… Nažalost, ta je ploča nestala, vjerojatno za neke od preinaka crkve.

Zanimljivo je što su u crkvi pokopani seljaci i to u razmaku od samo jednog dana. Budući da je Kisić bio župan, vjerojatno je i Petrović bio jedan od utjecajnijih seljaka. U Pazinskoj grofoviji je 1571. buknula velika buna u kojoj je sudjelovalo oko 2.000 ljudi, a u krvi ju je ugušio Leonard Attems, carski namjesnik u Trstu. Kršikla pločaMožda su među pobunjenicima, ili među njenim vođama bili Martin Kisić i Grgur Petrović. Njihovo pokapanje u crkvi svjedoči da su među svojim Kršikljanima bili poštovani, a potvrđuju to i nadgrobne ploče, koje su u to doba u seljaka prilična rijetkost.

U selu Tončići – Butuniga Svetog križa u obližnjem selu Tončići – Butuniga (n. v. 250 m, 88 st. 2001.). To je ona mala crkvica koju ste na susjednom brežuljku zacijelo već zapazili. Ovu skladnu građevinu krasi kamenim pločama prekriveno svetište s konca 13. ili početka 14. stoljeća. No njenu istinsku ljepotu otkrit ćete tek u unutrašnjosti. U svetištu ćete odmah uočiti ostatke lijepih slika nastalih oko 1400., kad je crkva vjerojatno bila proširena prema zapadu. Nažalost, freske koje su bile otkrivene 1921. uništene su za vrijeme Drugog svjetskog rata kad su njemački vojnici topovskom vatrom uništili najveći dio crkve. Zidovi su joj nakon rata obnovljeni, a prekrasne slike zabilježene u literaturi zauvijek su izgubljene. Sreća je da su davni graditelji dobro sazidali svetište u kojem danas možemo vidjeti kakva je raskošna šarena slikovnica krasila zidove Svetog križa. U školjci svetišta nalazimo Maestas Domini – prikaz Krista koji sjedi na prijestolju i dok desnicom dijeli blagoslov, u ljevici drži Knjigu života.

ButunigaIspod njega je najočuvanija slika u Butunigi, a prikazuje 12 apostola. Slike su djelo anonimnog majstora izniklog iz domaćeg puka čija se iznimna slikarska vještina temelji na romaničkoj tradiciji koja se isprepliće s uzorima gotičkog slikarstva s početka 15. stoljeća.