Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Heki

Dobrilina kućaSvojevrsni simbol sela je ogromno stablo pitomog kestena (Castanea sativa) čija se starost procjenjuje između 700 do 900 godina. Nedaleko Heki u blizini sela Trošti podignuta je piramida koja obilježava geografsko središte Istre. Na Ježenjskom brigu, blizu Malog Ježenja, nalazi se veliki kamenog križ podignutog koncem 19. stoljeća i svečano blagoslovljenog 4. studenog 1900. S ovog se vidikovca pruža prostran pogled na okolicu. U Veleom Ježenju je 16. travnja 1812. rođen biskup preporoditelj Juraj Dobrila. Natprosječna inteligencija dovela je siromašnog seljačkog sina u njemačke pučke škole u Tinjan i u Pazin, te gimnazije u Karlovcu i Gorici, gdje je završio i bogosloviju. Svećenikom je postao 1837., a već 1839. studira teologiju na bečkom Augustineumu zajedno s kasnije znamenitim biskupom Josipom Jurjem Strossmayerom, s kojim je godinama održavao intenzivnu vezu. Nakon doktorata 1842. postaje kapelan i njemački propovjednik u Trstu, zatim kateheta i ravnatelj djevojačke škole, ravnatelj i profesor IV. godišta bogoslovije, a na koncu župnik i kanonik. Od 1857. je na čelu Porečko – pulske biskupije, a od 1875., do smrti, je Tršćansko – koparski biskup. Kao istarski biskup bio je član Pokrajinskoga sabora u Poreču, a od 1861. do 1867. zastupnik u Carevinskom vijeću u Beču. U Saboru je 1863. podupro prijedlog da se zapisnici i odluke Sabora objavljuju na talijanskom i hrvatskom jeziku. Zbog svojih hrvatsko – slavenskih osjećaja Dobrila je u Saboru bio trajno izvrgnut napadajima članova talijanske liberalne stranke jer je branio interese Hrvata u Istri i zalagao se za ravnopravnost hrvatskog i talijanskog jezika. Osnivao je škole, stipendirao nadarene đake, a među narodom je širio hrvatske knjige ističući potrebu podizanja hrvatske inteligencije. Zalagao se za pokretanje hrvatskih novina u Istri, pa je tako 1870. osnovao list Naša sloga, a 1854. tiskao je molitvenik Oče, budi volja tvoja, koji je do danas doživio nebrojena izdanja. Na kraju života sav je imetak ostavio u dobrotvorne svrhe.