Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Kašćerga

KašćergaSelo svoje današnje ime duguje svojim davnim feudalnim gospodarima, vlasnicima i upraviteljima Pazinske grofovije. Pazinska vlastela u mjestu su držala Kastern (njem.) – kašću, veliku zgradu za skupljanje desetine i drugih davanja. Vjeruje se da je ta velika kašća čiji je izgled koncem 17. stoljaća zabilježio Johann Weichart Valvasor dala ime današnjoj Kašćergi. Ne treba isključiti mogućnost da se ime Kašćerge razvilo iz germanskog Kaiserwald (carska šuma)  ili  Kaiserfeld (carsko polje). Ovu posljednju mogućnost potkrepljuje donekle podatak da su ugledni Pazinci roda Rampel 1674. dobili Kašćergu i naslov baruna od Kaiserfelda.

Ubrzo po njihovom preuzimanja Kašćerge u selu se 1686. gradi župna crkva Sv. Marka evanđelista, obnovljena 1891. Crkva je jednostavna jednobrodna građevina s tri oltara. Na glavnom, mramornom pala je s likom Blažene Djevice Marije koju je 1893. naslikao Petar Marković iz Rožeka, danas Rosegga u Koruškoj. Na bočnim su kipovi sv. Roka i sv. Josipa, te sv. Agate i sv. Blaža. U pročelje zgrade uz crkvu ugrađen je, za njene nedavne obnove, grb Austrijskog carstva pronađen u zidu koji okružuje crkvu. Drevna kašća, nije sačuvana, ali spomen na nju sačuvalo se u nazivu velike kuće usred sela, koju mještani zovu barunija. Nekoć vrsni poljodjelci Kašćeržani se danas sve više bave raznim obrtima, dok im je poljoprivreda ostala kao dopunska djelatnost.

Južnije od  Kašćerge uzdiže se brdo Padova, na kojem je crkvica Majke Božje Snježne i sv. Antuna Padovanskog. Podno nje bilo je naselje koje se spominje 1177. u ispravi pape Aleksandra III. u kojoj se spominje i Trviž. Predaja kaže da je nekoć davno 5. kolovoza Padovu zabijelio snijeg pa su ponukani tim čudom ljudi na njenom vrhu podigli crkvu. Bila je to stoljećima župna crkva naselja koje se razvilo oko nje, a zvalo se Padova. Iz njega potječe Antun iz Padove, majstor koji je 1529. i 1537. oslikavao crkvu Sv. Roka u Draguću, stvorivši jedan od impozantnijih opusa sakralne umjetnosti u crkvama istarskog ladanja.