Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Crkva sv. Nikole

Pazin, Crkva sv. Nikole / Z-359

Orgulje u crkvi sv. Nikole / Z-3980

Sakralni inventar Crkve sv. Nikole / RRI-53

Sv. Nikola PazinCrkva sv. Nikole u Pazinu, kolegijatska crkva, spominje se još 1266. godine. Godine 1441. crkva je pregrađena i dobiva izduženi kasnogotički prezbiterij presvođen zvjezdastim svodom. Svod je 1470. godine oslikao slikar iz kruga Jakoba Suntera (Leonarda iz Brixena), prema predlošcima «Biblie pauperum» iz 15. stoljeća. Na svodu je prikazano «Stvaranje svijeta», a na začelnom zidu apside veliko «Raspeće». Crkva je od 1659 do 1764. barokizirana dogradnjom kapela i pretvorena u trobrodnu građevinu. Opremljena je vrijednim i kvalitetnim oltarima P. Lazzarinija i A. Michelazzija. Najstariji sačuvani dijelovi crkvinih orgulja, koje su zaštićene kao pokretno kulturno dobro, rad su Gaetana Callida (Venecija 1780.), dok je autor obnovljenih dijelova instrumenta Carlo Vegezzi-Bossi (1901). Crkva posjeduje bogati i vrijedni inventar, koji je također zaštićeno pokretno kulturno dobro.