Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Crkva sv. Katarine

Lindar, Crkva sv. Katarine / Z-594

živi križ

“Živi križ u Lindaru“, Branko Fučić: Danica-6, str. 81-86, 1951.

Sv. Katarina LindarKapela sv. Katarine jednobrodna je gotička građevina izduženog pravokutnog tlocrta, smještena na ulazu u Lindar. Presvođena je šiljastim dvotravejnim svodom s rebrima oslonjenima na konzole. Na pročelju ima zvonik na preslicu, a ispred pročelja natrkiveni trijem s gotičkim lukom – lopicu. Na sjevernom zidu prvog traveja naslikan je alegorijski prikaz otkupljenja – Živi Križ – rad lokalnog pučkog majstora datiran glagoljskim natpisom u 1409., a kojeg je ispod debele naslage žbuke otkrio akademik Branko Fučić. Prikaz je bordurom podijeljen u dva pojasa. U gornjem pojasu prikazano  je nebo s arhitekturom alegoričnog Nebeskog Jeruzalema odakle Bog Otac blagoslivlja Kristovu otkupiteljsku žrtvu na Križu, prikazanu kao Raspeće u donjem pojasu. Krakovi križa povezuju dijelove prikaza, a na svojim se krajevima pretvaraju u žive ruke, po čemu je cijeli oslik dio ime. Lijeva ruka križa ubija Sinagogu prikazanu kako jaše magarca zavezanih očiju, što simbolizira ukidanje Starog Zavjeta. Ona u jednoj ruci nosi slomljeno koplje sa zastavicom na kojoj je znak škorpiona kao simbol tame, a u drugoj jare, simbol starozavjetnih krvnih žrtava. Desna ruka križa blagoslivlja okrunjenu Ecclesiju Novozavjetne Crkve. Dok donja ruka križa čekićem razbija vrata Limba, čime je prikazano otkupljenje duša pravednika, njegova gornja ruka otključava vrata Nebeskog Jeruzalema tj. otvara vrata Raja blaženima. Četiri apokaliptičke životinje te prikaz anđela i vraga dijelom su i ove freške, a u lijevom uglu prikaza umetnut je i lik sv. Katarine, titulara crkve. Iako se svetica sadržajno ne uklapa u prikaz, vizualno joj je majstor pronašao savršeno mjesto kojim je zaokružila simetriju oslika. Živi Križ je jedan od pet temom sličnih prikaza danas sačuvanih u  Europi.