Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Crkva sv. Martina

Beram, Crkva sv. Martina / Z-2431

Kameni reljef sv. Martin i prosjak / Z-3960

Sv. Martin BeramŽupna crkva sv. Martina najznačajniji je objekt poluurbane strukture Berma i prostorno ga definira. Od ranije, gotičke crkve istog naziva očuvano je samo svetište iz 1431. godine, presvođeno mrežastim svodom te istočni zid, dok je brod crkve obnovljen u 19. stoljeću. Na svodu i zidovima svetišta očuvane su zidne slike dvojice majstora iz 15. stoljeća. Onaj koji slika u svetištu školovan je u tradiciji bolonjskog slikarstva, dok je drugi u svom izrazu rustičniji. Prvi je naslikao scene sa svecima (sv. Martin), a drugi anđele svirače i Bogorodicu zaštitnicu. U crkvi se čuva i kameni reljef sv. Martina i prosjaka, zaštićen kao pokretni spomenik kulture (rješenjem broj MP-364/1-76, broj registra 106, od 23.07.1976.).  Nepoznati je autor u drugoj polovici 15. stoljeća, u kamenom vapnencu, u koso prirezanom okviru sa stiliziranim vegetabilnim motivima prikazao lika sveca na konju koji mačem sječe dio svog plašta i spušta ga na rame prosjaku. Prosjak je neizmjerno malen, velike i oble glave, desnicom pridržava štap, a o pojas mu je okačena bačvica. Iako su likovi prikazani dosta nespretno s netočnim proporcijama i skraćenjima što su uvjetovale unaprijed određene dimenzije okvira, reljef ima izrazitu vrijednost zbog naglašenog pučkog karaktera istarske plastike. U Crkvi sv. Martina može se naći i krstionica s glagoljskim natpisom.