Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Postupci javne nabave

Podaci o naručitelju:

Grad Pazin
Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10
52000 PAZIN
MBS: 2595613
OIB Grada Pazina: 07969842379

Objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) o javnim nabavama  Grada Pazina možete pogledati na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Postupci javne nabave u 2021. godini

 1. Rekonstrukcija i uređenje Parka istarskih velikana
 2. Opskrba električnom  energijom za potrebe Grada Pazina i pojedinačnih naručitelja (Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin, Pučko otvoreno učilište Pazin, Pazin sport d.o.o. i Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin)
 3.  Rekonstrukcija i nadogradnja Dječjeg odmarališta Špadići
 4. Održavanje određenih nerazvrstanih cesta na području Grada Pazina
 5. Održavanje SPI digitalnog sustava za Grad Pazin u 2022. godini
 6. Polupodzemni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada

Postupci javne nabave u 2020. godini

 1. Euro loživo ulje (LUEL) za potrebe Grada Pazina i pojedinačnih naručitelja
 2. Usluga prijevoza učenika Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin
 3. Izgradnja I. faze Doma za starije osobe i centra za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga Pazin
 4. Usluga stručnog nadzora građenja i usluga koordinatora zaštite na radu na projektu izgradnje I. Faze Doma za starije osobe i centra za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga Pazin
 5. Dogradnja mjesnog groblja u Lindaru
 6. Modernizacija sustava javne rasvjete u Gradu Pazinu

Postupci javne nabave u 2019. godini

 1.   Izgradnja prometnice s komunalnom infrastrukturom – CESTA 2D u poslovnoj zoni Ciburi
 2. Nabava računala, računalne i elektroničke opreme
 3. Izvođenje radova na sanaciji odlagališta komunalnog ”Jelenčići V“ – staro odlagalište
 4. Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu na projektu sanacije odlagališta komunalnog otpada ”Jelenčići V” – staro odlagalište u Gradu Pazinu
 5. Izvođenje radova na sanaciji i konačno zatvaranje odlagališta otpada  „Jelenčići V“-IV Faza
 6. Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu na projektu sanacije na sanaciji i konačno zatvaranje odlagališta otpada”Jelenčići V“ – IV Faza
 7. Nabava računala, računalne i elektroničke opreme-Poduzetnički inkubator u Pazinu – ponovljeni postupak
 8. Usluga izrade projektne dokumentacije „Izgradnja I. faze Doma za starije osobe i centra za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga Pazin“
 9. Opskrba električnom energijom za potrebe Grada Pazina i ustanova (Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin i Pučko otvoreno učilište u Pazinu)

Postupci javne nabave u 2018. godini

 1. Izrada projektne dokumentacije „Zgrada autobusnog kolodvora u Pazinu”
 2. Izvođenje radova rekonstrukcije na dijelu nerazvrstane ceste NC0101 (NC500700- Vela Traba – D48) od naselja Mala Traba do naselja Vela Traba
 3. Izvođenje radova rekonstrukcije i opremanja poslovne zgrade – Poduzetnički inkubator u Pazinu
 4. Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u sklopu odlagališta otpada Jelenčići V
 5. Prijevoz učenika putnika OŠ V. Nazora Pazin
 6. Nabava euro loživog ulje ekstra lako (LUEL) za potrebe Grada Pazina i pojedinačnih naručitelja (OŠ Vladimira Nazora Pazin, POU u Pazinu, Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin i Pazin sport d.o.o.)
 7. Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u projektu “ProEduEko-znanjem do efikasnijeg gospodarenja otpadom”
 8. Izvođenje radova rekonstrukcije i opremanja poslovne zgrade – Poduzetnički inkubator u Pazinu- ponovljeno

Postupci javne nabave u 2017. godini

 1. Izrada studije izvodljivosti zaprojekt KulTourSpirit
 2. Izrada projektno-tehničke dokumentacije za uspostavu multimedijalnog centra u
  Kaštelu, Info centra i vidikovca u Zvoniku i za organizaciju Muzeja na otvorenom u Gradu Pazinu
 3. Opskrba električnom energijom za potrebe Grada Pazina i ustanova (OŠ Pazin i POU Pazin)

Postupci javne nabave u 2016. godini

 1. Izgradnja pristupne ceste sa infrastrukturom za odlagalište otpada Jelenčići V Pazin- objava 10.8.2016
 2. Nabava euro loživog ulja – LUEL za potrebe Grada Pazina i ustanova (OŠ Vladimira Nazora Pazin, POU u
  Pazinu, Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin i Pazin sport d.o.o.)- objava 7.9.2016.
 3. Rekonstrukcija groblja „Moj mir“ u Pazinu- objava 13.9.2016.
 4. Usluga prijevoza učenika Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin –objava 3.10.2016.
 5. Obnova asfaltnog zastora, donje nosive podloge i sustava oborinske odvodnje sa paralelnom izgradnjom dijela sustava sanitarne odvodnje u trupu NC
  500780 kroz naselje Zarečje – objava 23.12.2016

 Postupci javne nabave u 2015. godini

 1. Opskrba električnom energijom za potrebe Grada Pazina i ustanova (POU Pazin i OŠ Pazin)- objava 15.5.2015.
 2. Nabava euro loživog ulja – LUEL za potrebe Grada Pazina i ustanova (OŠ Vladimira Nazora Pazin, POU u Pazinu, Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin i Pazin sport d.o.o.)- objava 26.8.2015

Postupci javne nabave u 2014. godini

 1. Izmjene i dopune PPUGP – I. Dodatak – objava Ugovora 14.02.2014.
 2. Usluge stručnog nadzora Izgradnje školsko – gradske sportske dvorane- I Dodatak – objava Ugovora 25.02.2014.
 3. Sportska oprema za Školsko – gradsku sportsku dvoranu – objava 14.2.2014.
 4. Dodatni radovi na izgradnji Školsko gradske sportske dvorane u Pazinu-III Dodatak – objava Ugovora 24.6.2014.
 5. Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 504400 i “Stari Put” sa paralelnom izgradnjom razdjelnih sustava oborinske odvodnje i sanitarne kanalizacije – objava 11.7.2014.
 6. Usluga prijevoza učenika OŠ. V. Nazora Pazin- objava 29.9.2014.
 7. Dodatni radovi na izgradnji Školsko gradske sportske dvorane u Pazinu- V Dodatak – objava Ugovora 13.11.2014.
 8. Stručni nadzor građenja nad radovima izgradnje Školsko-gradske sportske dvorane u Pazinu- II Dodatak“- objava Ugovora 29.12.2014.

 

Napomena: Za pregledavanje  dokumentacije koja se objavljuje u Elektronički oglasnik javne nabave, potrebna je registracija.