Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Jednostavna nabava

Postupci jednostavne nabave za 2023. godinu provedeni sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave ( SN 2/17, i 63/22.) i članku 8. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave  (SN 7/23)

 1. Oprema za uređenje eksterijera za potrebe Doma za starije osobe i centra za pružanje izvaninstitucijskih usluga Pazin-  11. Obrazac 3.-Odluka o odabiru- Oprema eksterijer Dom.pdf
 2. Radovi uređenja postojećih zvona na zvoniku crkve Sv. Nikole u Pazinu- 11_Obrazac 3.-Odluka_o_odabiru- radovi Zvonik.doc.pdf,
 3. Izgradnja priključnog cjevovoda za Dom za starije osobe i Centra za pružanje izvaninstitucijskih usluga Pazin-9. Obrazac3.- Odluka o odabiru- Vodovodni ogranak Dom.pdf
 4. Održavanje javne rasvjete na području Grada Pazina (za razdoblje svibanj 2023.-prosinac 2023.)- 9.Obrazac 3.  Odluka o odabiru- Održavanje JR.pdf
 5. Sanacija potpornog zida na groblju “Moj mir” u Pazinu – 9a. Obrazac 3- Odluka o odabiru_potporni zid.pdf
 6. Računala i računalna oprema za potrebe Grada Pazina i odmarališta „Špadići“ – 9. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude.pdf
 7. Usluga mapiranja plave infrastrukture na području Pazina – 13. Odluka o odabiru – plava infrastruktura.pdf
 8. Usluga katalogizacije urbanih stabala na području Pazina – 9. Odluka o odabiru – katalogizacija urbanih stabala.pdf
 9. Radovi građevinske sanacije kasnogotičko-renesansnog urbanog sklopa na k.č. 115 zgr. u pazinskoj citadeli – 9. Odluka o odabiru – radovi citadela.pdf
 10. Sanacija dijela odrona u MO Kašćerga, Kršikla i Zamask – 9. Odluka o odabiru – sanacija odrona MO Kašćerga, Kršikla i Zamask.pdf
 11. Usluga organizacije klizališta za 2023. godinu – 12. Odluka o odabiru – klizalište 2023..pdf
 12. Izrada urbanističko – arhitektonskog rješenja zone putničkog terminala – 9. Odluka o odabiru – putnički terminal.pdf
 13. Javna rasvjeta – Proširenje – 10. Odluka o odabiru – JR proširenje.pdf
 14. Usluga čišćenja zgrade gradske uprave Grada Pazina – 9. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – čišćenje gradske uprave.pdf

Postupci jednostavne nabave za 2022. godinu provedeni sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave ( SN 2/17)

 1. Usluga izmjere nekretnina za usporedbu s postojećim evidencijama u bazi zaduženja komunalne naknade – Obrazac 3.-Odluka_o_odabiru_Izmjera_nekretnina.pdf
 2. ID Glavnog projekta “Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta i atletske staze uz izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta – Obrazac 3. – Odluka_o_odabiru_Atletska_staza
 3. Usluga izrade studijske dokumentacije u sklopu projekta SUMATRA -Analiza stanja i mapiranje potencijala Gradova Poreč-Parenzo i Pazin za dekarbonizaciju prometa – Obrazac 3.-Odluka o odabiru – Usluga izrade studijske dokumentacije projekt SUMATRA
 4. Sanacija potpornog zida na groblju “Moj mir” u Pazinu Obrazac 4. – Odluka o poništenju Sanacija potpornog zida.pdf
 5. Prateći radovi uz izgradnju vodovodne mreže i sanitarnog kolektora Rijavac Obrazac 3. – Odluka o odabiru.pdf 
 6. Usluga organizacije pučke fešte RIM za 2022., 2023. i 2024. godinu Obrazac 4. – Odluka o poništenju RIM.pdf
 7. Usluga organizacije pučke fešte RIM za 2022. godinu- ponovljeni postupak Obrazac 3 – Odluka o odabiru najpovoljnije ponude RIM.pdf
 8. Programska aplikacija geografsko informacijskog sustava s povezivanjem podataka DGU i matičnim podacima – Obrazac 3 – Odluka o odabiru najpovoljnije ponude GIS aplikacija.pdf
 9. Najam skele za potrebe izvođenja radova konstruktivne i građevinske sanacije zvonika crkve Sv. Nikole u Pazinu- Obrazac 3- Odluka o odabiru-Najam skele.pdf
 10. Izgradnja dječjeg igrališta u ulici Saše Šantela-  Obrazac 3-Odluka o odabiru_izgradnja parka SŠantela .pdf
 11. Izgradnja nogostupa u dijelu ulice Vranica- Obrazac 3.- Odluka o odabiru- Izgradnja nogostupa Vranica.pdf
 12. Konstruktivna i građevinska sanacija zvonika crkve sv. Nikole u Pazinu-8a. Obrazac 3- Odluka o odabiru- Zvonik.pdf
 13. Izrada glavnog projekta za potrebe ishođenja građevinske dozvole za rekonstrukciju i dogradnju prostora za Dječji vrtić u DC Veli Jože i troškovnika radova-8. Obrazac 3-Odluka o odabiru- Projekt Vrtić DC.pdf
 14. Održavanje javne rasvjete i prigodno ukrašavanje na području Grada Pazina (za razdoblje studeni 2022.-travanj 2023.),- 11. Obrazac 3.-Odluka o odabiru- Održavanje JR.pdf
 15. Ugradnja polupodzemnih kontejnera na području Grada Pazina-9.Obrazac 3.- Odluka o odabiru- Polupodzemni kontejneri.pdf
 16. Pojačano održavanje dijela NC0743 u poslovnoj zoni Pazinka II- 9. Obrazac 3. Odluka o odabiru-Pojačano održavanje NC0743.pdf
 17. Poštanske usluge za Grad Pazin u 2023. godini-.8. Obrazac 3.- Odluka o odabiru- Poštanske usluge 2023.pdf
 18. Usluga organizacija klizališta i programa Veseli prosinac- 8. Obrazac 3. Odluka o odabiru-Klizalište 2022..pdf
 19. Asfaltiranje dijela NC za naselje Šipraki- 9. Obrazac 3- Odluka o odabiru-Asfaltiranje Šipraki.pdf
 20. Građevinski radovi sanacije i asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području mjesnih odbora- 9. Obrazac 3- Odluka o odabiru- Asfaltiranje MO.pdf
 21. Usluga organizacije pučke fešte RIM za 2023. godinu- 8. Obrazac 3.- Odluka o odbiru RIM 2023.pdf
 22. Izrada glavnog projekta „Rekonstrukcija i dogradnja prostora za Sportsko penjački centar“- 10. Obrazac 3.- Odluka o odabiru- Sportsko penjački centar.pdf
 23. Održavanje informatičke i mrežne infrastrukture za Grad Pazin za 2023. godinu- 8. Obrazac 3.- Odluka o odabiru- Održavanje info opreme za 2023..pdf

Postupci jednostavne nabave za 2021. godinu provedeni sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave ( SN 2/17)

 1. Nabava službenih autmobila putem operativnog leasinga – Obrazac 4. Odluka o poništenju 
 2. Programska aplikacija za transparentnu komunikaciju s građanima –  Obrzac 3. -Odluka o odabiru – Aplikacija.pdf
 3. Nabava službenih automobila putem operativnog leasinga-ponovljeni postupak – Obrazac 3. Odluka o odabiru- Leasing ponovljeni.pdf
 4. Asfaltiranje dijela makadamske ceste (pristup naselju Klemenići) – Obrazac 3. -Odluka o odabiru – Klemenići.pdf
 5. Pojačano održavanje ceste (naselje Čiže i ulica Poljoprivredne škole) – Obrazac 3. Odluka o odabiru – Čiže i Poljoprivredna.pdf
 6. Rekonstrukcija asfaltnog zastora u ulici Vrtlišće – Obrazac 3. Odluka o odabiru Vrtlišće.pdf
 7. Izgradnja ugostiteljskog objekta na Trgu slobode – Obrazac 3. Odluka o odabiru Ugostiteljski objekt Trg slobode.pdf
 8. Proširenje javne rasvjete na području Grada Pazina – Obrazac 3. Odluka o odabiru – Proširenje JR.pdf 
 9. Uređenje cestovne površine s oborinskom odvodnjom u naselju Stancija Pataj – Obrazac 3.- Odluka o odabiru – Stancija Pataj.pdf
 10. Dobava i montaža javnog sanitarnog čvora –  Obrazac 3.-Odluka o odabiru – Javni WC.pdf
 11. Idejna urbanističko-arhitektonska studija-konceptualna vizija “Pazin 2030” – Obrazac 3.- Odluka o odabiru – Studija.pdf
 12. Usluga izrade Plana razvoja Grada Pazina za razdoblje od 2021. do 2027. godine – Obrazac 3. – Odluka o odabiru Plan razvoja.pdf 
 13.  Građevinska sanacija zvonika crkve sv .Nikole u Pazinu- Obrazac 3. Odluka o odabiru- Sanacija Zvonik.pdf
 14. Dobava i ugradnja urbane opreme u Parku istarskih velikana u Pazinu- Obrazac 3-Odluka o odabiru- Urbana oprema- .pdf
 15. Održavanje javne rasvjete i prigodno ukrašavanje na području Grada Pazina (za razdoblje studeni 2021.-listopad 2022.)- Obrazac 3- Odluka o odabiru- Održavanje JR.pdf
 16. Građevinska sanacija zvonika crkve sv. Nikole u Pazinu- Obrazac 3. –Odluka o odabiru- Sanacija Zvonik.pdf
 17. Građevinska sanacija i radovi prezentacije palače Rapicio u Pazinu- Obrazac 3.- Odluka o odabiru- radovi Rapicio.pdf
 18. Građevinska sanacija međukatne konstrukcije kasnogotičko-renesansnog urbanog sklopa- Citadela u Pazinu- Obrazac 3- Odluka o odabiru Citadela.pdf
 19. Usluga najma i organizacija rada Klizališta u srcu Istre- Obrazac 3. -Odluka o odabiru- usluga najma klizališta .pdf
 20. Usluga stručnog nadzora i koordinatora zašite na radu nad radovima rekonstrukcije i nadogradnje dječjeg odmarališta Špadići- Obrazac 3.-Odluka o odabiru-Nadzor Špadići.pdf
 21. Poštanske usluge za Grad Pazin u 2022. godini- 9.1. Obrazac 3- Odluka o odabiru Poštanske usluge 2022..pdf
 22. Usluga izrade strategije razvoja urbanog područja Pazin za razdoblje od 2022. do 2027. godine- 8.a Obrazac 3.-   Odluka o odabiru- SRUP.pdf
 23. Održavanje informatičke i mrežne infrastrukture za Grad Pazin za 2022. godinu-Obrazac 3.- Odluka o odabiru- Održavnje info opreme 2022..pdf
 24. Izrada glavnog projekta za potrebe ishođenja građevinske dozvole i troškovnika radova za projekt izgradnje Dječjeg vrtića Stari Pazin- Obrazac 3. Odluka o odabiru- Projekt Vrtić.pdf

Postupci jednostavne nabave za 2020. godinu provedeni sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave ( SN 2/17)

 1. Radovi u trupu spojne ceste od križanja sa državnom cestom D48 do k.č. 3180/17 u Pazinu- Obrazac 3.- Odluka o odabiru- spojna cesta D48 do k.č.3180-17.pdf
 2. Usluga stručnog nadzora projekta ”Modernizacija sustava javne rasvjete na području Grada Pazina” –  Obrazac 3.- Odluka o odabiru – Nadzor JR.pdf
 3. Građevinska sanacija bastiona Turnić u Lindaru- Faza II- Obrazac 3.- Odluka o odabiru- Sanacija bastiona Turnić u Lindaru- Faza II.pdf
 4. Građevinska sanacija zvonika crvke sv. Nikole u Pazinu – Obrazac 3. – Odluka o odabiru – Zvonik sv. Nikole u Pazinu.pdf
 5. Građevinska sanacija kasnogotičko-renesansnog urbanog sklopa – Citadele u Pazinu – Obrazac 3. – Odluka o odabiru – Citadela.pdf 
 6. Građevinski i elektrotehnički radovi na proširenju sustava javne rasvjete na području Grada Pazina- Obrazac 3-Odluka o odabiru- Građ i elektro radovi JR.pdf
 7. Rekonstrukcija prometne površine i slivne rešetke u Kastavskoj ulici, Stari Pazin – Obrazac 3 -Odluka o odabiru- Kastavska ulica.pdf
 8. Održavanje javne rasvjete na području Grada Pazina (za razdoblje studeni 2020 – listopad 2021) – Obrazac 3- Odluka o odabiru – Održavanje JR.pdf
 9. Poštanske usluge za Grad Pazin u 2021. godiniObrazac 3-Odluka o odabiru-poštanske usluge za 2021.pdf
 10. Održavanje računalnih programa LC za Grad Pazin za 2021. godinu Obrazac 3-Odluka o odabiru – LC 2021.pdf
 11. „Izrada IV. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pazina“Obrazac 3-Odluka o odabiru – IV. GUP.pdf
 12. Održavanje informatičke i mrežne infrastrukture za Grad Pazin za 2021. godinu Obrazac 3- Odluka o odabiru-Održavnje info opreme 2021.pdf
 13. „WiFi4EU – nabava opreme, instalacija pristupnih točaka za javni bežični Internet na području Grada Pazina te usluge održavanja pristupnih točaka” Obrazac 3 – Odluka o odabiru-WiFi4EU.pdf
 14. Usluga projektantskog nadzora za projekt „Izgradnja I. faze Doma za starije osobe i centra za pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga Pazin“- Obrazac 4.-Odluka o poništenju- Projektantski nadzor Dom.pdf

Postupci jednostavne nabave za 2019. godinu provedeni sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave  ( SN 2/17)

 1. Usluga organizacije edukativne ture za prezentaciju itinerara u sklopu projekta I_Archeo. S. – Obrazac 3- Odluka o odabiru -Organizacija edukativne ture.docx
 2. Usluga organizacije/opremanja Sajma poljoprivrednih proizvoda u sklopu projekta I_Archeo.S- Obrazac 3.- Odluka o odabiru – Sajam poljoprivrednih proizvoda.docx
 3. Izrada IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina-Obrazac 3.- Odluka o odabiru- Izmjene i dopune PPU Grada Pazina.pdf
 4. Izgradnja javne rasvjete u naselju Belci- Obrazac 3.- Odluka o odabiru- JR Belci.pdf
 5. Postavljanje i opremanje stanice za iznajmljivanje/popravak e-bicikli- Obrazac 3.- Odluka o odabiru- E-bike.pdf
 6. Usluga najma osobnog automobila za potrebe Grada Pazina- Obrazac 3.- Odluka o odabiru- Najam vozila.pdf
 7. Usluga organizacije pučke fešte RIM 2019- Obrazac 3.- Odluka o odabiru- RIM.pdf
 8. Usluga stručnog nadzora i koordinatora zašite na radu nad radovima izgradnje
  prometnice s komunalnom infrastrukturom- Cesta 2D u poslovnoj zoni Ciburi- Odluka o odabiru- Nadzor Cesta 2D.pdf
 9. Građevinska sanacija bastiona Turnić u Lindaru-Odluka o odabiru-bastion Turnić u Lindaru.pdf
 10. Radovi preventivne sanacije – Citadela u Pazinu- Odluka o odabiru- radovi Citadela.pdf
 11. Građevinska sanacija zvonika crkve sv. Nikole u Pazinu- Odluka o odabiru- Zvonik radovi.pdf
 12. Usluga promidžbe i vidljivosti projekata Sanacija odlagališta komunalnog otpada ”Jelenčići V” – staro odlagalište i Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta „Jelenčići V“ – IV. faza- Obrazac 3- Odluka o odabiru- Promidžba i vidljivost Jelenčići V.pdf
 13. Usluga projektantskog nadzora za projekte “Sanacija odlagališta komunalnog otpada Jelenčići V – staro odlagalište” i „Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada „Jelenčići V- IV Faza“- Odluka o odabiru- Projekt. nadzor Jelenčići V.pdf
 14. Radovi sanacije krovnog prostora čuvaonice EMI i MGP na adresi Ulica 154. brigade HV –  Obrazac 4. Odluka o poništenju – krovište čuvaonice.pdf
 15. Radovi sanacije krovnog prostora čuvaonice EMI i MGP – Obrazac 3. Odluka o odabiru – krovište čuvaonice.pdf
 16. Usluga organizacije Veselog prosinca – Obrazac 3 – Odluka o odabiru – Veseli prosinac.pdf
 17. Opremanje i montaža dječjeg igrališta Grdoselo – Obrazac 3. Odluka o odabiru -dječje igralište Grdoselo.pdf
 18. Poštanske usluge za Grad Pazin u 2020. godini – Obrazac 3. Odluka o odabiru – Poštanske usluge u 2020.godini.pdf
 19. Rekonstrukcija javne rasvjete, asfalta i rubnjaka NC0617 – dionica Lindar-mjesno groblje – Obrazac 3. Odluka o odabiru-NC0617.pdf 
 20. Proširenje javne rasvjete na području Grada Pazina – Obrazac 3. Odluka o odabiru – javna rasvjeta.pdf 
 21. Asfaltiranje dijela nerazvrstanih cesta na području Grada Pazina – NC1105 i NC0312 – Obrazac 3. Odluka o odabiru – asfaltiranje.pdf
 22. Održavanje računalnih programa LC za Grad Pazin u 2020. godini – Obrazac 3. Odluka o odabiru –  održavanje računalnih programa.pdf
 23. Kupnja servera za Grad Pazin – Obrazac 3. Odluka o odabiru – server.pdf

Postupci jednostavne nabave za 2018. godinu provedeni sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave  ( SN 2/17)

 1. Izrada IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina- Obrazac 3.- Odluke o odabiru-IV. IDPPUGP.doc
 2. Pružanje usluge promocije, odnosa s javnošću i organizacije seminara u sklopu projekta I_ArcheoS – Obrazac 3.- Odluke o odabiru-Projekt I_ArheoS.doc
 3. Radovi na izvedbi oborinske odvodnje na dijelu nerazvrstane ceste oznake NC504400 -Obrazac 3.- Odluke o odabiru-Oborinska NC504400.doc
 4. Sređivanje arhivskog i registraturnog gradiva Grada Pazina Obrazac 3.- Odluke o odabiru-Arhiva.doc
 5. Izrada studije izvodljivosti za projekt „Autobusni kolodvor u Pazinu i povezana infrastruktura- Obrazac 3.- Odluke o odabiru-Studija AK.doc
 6. Usluga organizacije pučke fešte RIM 2018.-Obrazac 3.- Odluka o odabiru – RIM.docx
 7. Radovi na zahvatu „Potporni zid i nogostup“ u naselju Trviž- Obrazac 3.-Odluka o odabiru-Potporni zid i nogostup.doc
 8. Izrada projektne dokumentacije „Izgradnja parkirališta iza autobusnog kolodvora u Pazinu i pristupne prometnice”-Obrazac 3.- Odluka o odabiru-Projekt Parkiralište AK.doc
 9. Izrada projektne dokumentacije „Izgradnja Šetališta pazinske gimnazije u Pazinu“ Obrazac 3.- Odluka o odabiru-Projekt Šetalište.doc
 10. Usluga izrade vizualnog identiteta projekta, projektne web stranice, dizajna i tiska promotivnih materijala, organizacije početne i završne konferencije projekta Obrazac 3.- Odluka o odabiru-Usluga promocije.doc
 11.  Usluga izrade Poslovnog plana Poduzetničkog inkubatora u Pazinu – vanjska ekspertiza- Obrazac 3.- Odluka o odabiru-Poslovni plan.doc
 12. Izrada projektne dokumentacije „Glavni projekt Sanacije odlagališta komunalnog otpada „Jelenčići V- staro odlagalište- Obrazac 3.- Odluka o odabiru-Glavni projekt- Jelenčići V- staro odlagalište.doc
 13. Polaganje zaštitne cijevi za potrebe javne rasvjete – naselje Lindar- Obrazac 3.- Odluka o odabiru- Radovi JR Lindar.doc
 14. Izrada projektne dokumentacije „Izgradnja kružnog toka 2 i izgradnja prometnice
  unutar zone društvenog centra Veli Jože“- Obrazac 3.- Odluka o odabiru-Projekt Kružni tok 2.doc
 15. Konzervatorski radovi na palači Rapicio u Pazinu- Obrazac 3. – Odluka o odabiru-Rapicio radovi 2018.doc
 16. Izrada projektne dokumentacije „Izrada projektne dokumentacije „Izgradnja kružnog toka 1,
  sigurnog pješačkog prijelaza i pješačkog mosta u zoni autobusnog kolodvora u Pazinu“.Obrazac 3.- Odluka o odabiru-Projekt Kružni tok 1.doc
 17. Građevinsko- konstruktivna sanacija Zvonika crkve Sv. Nikole u Pazinu- Obrazac 3. – Odluka o odabiru-sanacija Zvonik.doc
 18. Sanacija krovne konstrukcije Kaštela u Pazinu- Obrazac 3. – Odluka o odabiru-krov Kaštel.doc
 19. Kupnja Microsoft licenci – OLP (Open Licence Program)- Obrazac 3.- Odluka o odabiru-Licence.doc
 20. Glavni projekt rekonstrukcije Osnovne škole Vladimira Nazora u Pazinu – Matične škole u Pazinu-Obrazac 3.- Odluka o odabiru-Glavni projekt OŠ.doc
 21. Poštanske usluge za Grad Pazin u 2019. godini-Obrazac 3.- Odluka o odabiru-Pošta 2019.doc
 22. Održavanje računalnih programa LC za Grad Pazin u 2019. godini.-Obrazac 3- Odluka o odabiru 2019-LC.doc
 23. Pružanje usluge osmišljavanja, pripreme i tiska promotivnih materijala i drugih promotivnih elemenata za uspostavu itinerara u sklopu projekta I_ArcheoS Obrazac 3.- Odluka o odabiru-Usluga uspostave itinerara.doc

Postupci jednostavne nabave za 2017. godinu provedeni sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave  ( SN 2/17)

 1. Usluga stručnog nadzora radova obnove asfaltnog zastora, donje nosive podloge i sustava oborinske odvodnje sa paralelnom izgradnjom dijela sustava sanitarne odvodnje u trupu NC 500780 kroz naselje Zarečje-  Odluka o odabiru- nadzor Zarečje.doc
 2. Izrada konzervatorskih elaborata za dio Kaštela i zvonik crkve sv. Nikole u Pazinu-  Odluka o poništenju-Konzervatorski elaborati.doc
 3. Izrada plana upravljanja starom gradskom jezgrom u Pazinu-  Odluka o odabiru- Plan upravljanja KulTourSpirit.doc
 4. Izrada konzervatorskih elaborata za dio Kaštela i zvonik crkve sv. Nikole u Pazinu-  Odluka o odabiru- Knzervatorski elaborati-I.doc
 5. Izgradnja društvenog doma u naselju Ruhci- Odluka o odabiru-Ruhci.doc
 6. Geotehnički istražni radovi na lokaciji odlagališta komunalnog otpada „Jelenčići V- staro odlagalište“-Obrazac 3. – Odluka o odabiru- Istražni radovi Jelenčići V.doc
 7. Izgradnja podzemne infrastrukture za javnu rasvjetu i elektroničku komunikacijsku mrežu (EKI) paralelno uz sustav sanitarnih otpadnih voda naselja Stancija Pataj- II. faza –  Odluka o odabiru-Stancija Pataj.doc
 8. Izrada projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole „Dom za starije osobe Pazin“- Obrazac 3. – Odluka o odabiru- Dom.doc
 9. Palača Rapicio Pazin – IV faza građevinske sanacije.- Obrazac 3. – Odluka o odabiru-Rapicio.doc
 10. Građevinska sanacija zvonika crkve sv. Nikole u Pazinu- II faza- Obrazac 3. – Odluka o odabiru-Zvonik.doc
 11. Izvođenje radova na polaganju podzemne infrastrukture za javnu rasvjetu naselja Brajkovići – Trviž- Obrazac 3.- Odluka o odabiru-JR Brajkovići-Trviž.doc
 12. Izrada projektnog zadatka za potrebe utvrđivanja modela nabave za radove rekonstrukcije i modernizacije sustava javne rasvjete Grada Pazina te priprema i izrada dokumentacije sukladno odabranom modelu – Obrazac 3.-Odluka o odabiru -Konzultant JR.docx
 13. Kaštel Pazin – sanacija dijela krovne konstrukcije – Obrazac 3. – Odluka o odabiru-Kaštel radovi.doc
 14. Izrada Idejnog projekta za autobusni kolodvor u Pazinu- Obrazac 3. Odluka o odabiru-Idejni projekt AK.doc
 15. Izgradnja sustava oborinske odvodnje u trupu nerazvrstane ceste oznake NC500700 i proširenje asfalta nerazvrstane ceste oznake NC504500- Obrazac 3- Odluka o odabiru-Oborinska Trviž.doc
 16. Poštanske usluge za Grad Pazin u 2018. godini- Obrazac 3.- Odluka o odabiru-Pošta 2018..pdf
 17. Održavanje računalnih programa za Grad Pazin u 2018. godini.- Obrazac 3- Odluka o odabiru 2018-LC.doc

 

Postupci bagatelne nabave za 2016. godinu provedeni sukladno članku 5. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti ( SN 46/14)

 1. Poštanske usluge za potrebe Grada Pazina u 2016. godini- Odluka o odabiru-Pošta 2016.doc
 2. Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije prometnice Štefanije Ravnić i rekonstrukcije raskrižja državne ceste D64, ulice Štefanije Ravnić i ulice Frane Novljana- Odluka o poništenju- Štefaniej Ravnić- projekti.doc
 3. Održavanje računalnih programa za Grad Pazin u 2016. godini- Odluka o odabiru-LC.doc
 4. Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije prometnice Štefanije Ravnić i rekonstrukcije raskrižja državne ceste D64, ulice Štefanije Ravnić i ulice Frane Novljana-  Odluka o odabiru-Š Ravnić.doc
 5. Projektna rješenja modernizacije, proširenja i izgradnje javne rasvjete na području Grada Pazina-  Odluka o odabiru-JR.doc
 6. Krajobrazno uređenje šetnice Lakota- Odluka o poništenju-uređenje Lakota.doc
 7. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Stari Pazin“-  Odluka o odabiru-IDDPU Stari Pazin.doc
 8.  Krajobrazno uređenje šetniceLakota-  Odluka o odabiru-Lakota II.doc
 9.  Konzultantske usluge u pripremi i provedbi projekata za natječaj iz Pravilnika o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., –Odluka o odabiru-Konzultant.doc
 10. Uređenje sanitarnih čvorova s prilagodbom osobama s invaliditetom u OŠ V. Nazora Pazin (MŠ Pazin)- I. kat- Odluka o odabiru-sanitarije OŠ I kat.doc
 11.  Pazin, Kaštel – građevinska i konstruktivna sanacija (sanacija podnih konstrukcija u potkrovlju zapadnog krila Kaštela)-  Odluka o odabiru-Kaštel 2016.doc
 12.  Palača Rapicio – građevinska sanacija, konzervacija i prezentacija zidova – Odluka o odabiru-Rapicio 2016.doc
 13. Izrada geodetskog projekta ”Inspirit Fantasy park”- Odluka o odabiru- Geodestki projekt Inspirit.docx
 14. Izrada Urbanističkog plana uređenja Sportsko rekreacijskog centra Lindar-Odluka o odabiru-UPU Lindar- Inspirit park.doc
 15. Asfaltiranje nerazvrstane ceste NC 1105- Pekasi u Zamaskom dolu- Odluka o odabiru-Asfaltiraje Pekasi.doc
 16. Izgradnja podzemne infrastrukture javne rasvjete i elektronske komunikacijske mreže paralelno uz kolektor sanitarne odvodnje u naselju Stancija Pataj- I. faza- Odluka o odabiru-Stancija Pataj.doc
 17. Građevinska sanacija zvonika crkve Sv. Nikole u Pazinu (I faza)- Odluka o odabiru-Zvonik.doc
 18. Izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za „Inspirit Fantasy park “- Odluka o odabiru-Inspirit projekt.doc
 19. Asfaltiranje makadamske pristupne ceste u poslovnoj zoni Ciburi II (od postojećeg gospodarskog subjekta na k.č. 2993/1 k.o. Pazin do NC500700)- Odluka o odabiru-Makadamska cesta u Ciburi II.doc
 20. Poštanske usluge za potrebe Grada Pazina u 2017. godini- Odluka o odabiru- Poštanske usluge 2017..doc
 21. Održavanje računalnih programa za Grad Pazin u 2017. godini- Odluka o odabiru 2017-LC.doc
 22. Savjetovanje u pripremi dokumentacije za javnu nabavu za projekt KulTourSpirit“-Odluka o odabiru-savjetovanje KulTourSpirit.doc
 23. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Dječjeg odmarališta Špadići u Poreču- Odluka o odabiru-projekt Špadići.doc
 24. Usluga organizacije Festivala palačinki- Odluka o odabiru- festival palačinki.docx

Postupci bagatelne nabave za 2015. godinu provedeni sukladno članku 5. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti ( SN 46/14)

 1. Održavanje računalnih programa za Grad Pazin u 2015. godini- Odluka o odabiru.doc
 2. Radovi na preinakama strojarskih instalacija u Dječjem odmaralištu Špadići u Poreču- Odluka o odabirui.doc
 3. Uređenje sanitarnih čvorova s prilagodbom osobama s invaliditetom u OŠ V. Nazora Pazin (MŠ Pazin)- prizemlje- Odluka o odabiru doc
 4. Pazin, Palača Rapicio – zaštitni radovi- Odluka o odabiru-Rapicio.doc
 5. Preventivni radovi na sanaciji potpornog ogradnog zida- trg hodočasnika-  Odluka o odabiru-Trg hodočasnika.doc
 6. Rekonstrukcija kotlovnice u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin (MŠ Pazin)- II faza- Odluka o odabiru-kotlovnica OŠ-II faza.doc
 7. Radovi konstruktivne i građevinske sanacije Pazinskog kaštela u 2015. godini- Odluka o odabiru-Kaštel 2015.doc
 8. Popločenje platoa i stepeništa ispred i iza Spomen doma u Pazinu- Odluka o odabiru-popločenje platoa SD.doc
 9. Izvođenje radova na proširenju javne rasvjete u naselju Drndići i izgradnja javne rasvjete na rukometnom igralištu u Zabrežanima- Obrazac 3- Odluka o odabiru-JR Drndići i Zabrežani.doc
 10. Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije prometnice Štefanije Ravnić i rekonstrukcije raskrižja državne ceste D64, ulice Štefanije Ravnić i ulice Frane Novljana- Odluka o Odluka o poništenju- Štefanije Ravnić- projekti.doc

Postupci bagatelne nabave za 2014. godinu provedeni prema članku 4. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti (SN 1/14)

 1. Provođenje energetskog pregleda sustava javne rasvjete na području Grada Pazina – Poziv od 31.1.2014.
  Odluka o odabiru
 2. Pružanje usluga iz područja odnosa s javnošću – Poziv od  07 2.2014.
  Odluka o odabiru
 3. Nabava tonera za potrebe Grada Pazina – Poziv od 5. 3. 2014.
  Odluka o odabiru
 4. Nabava materijala i sredstva za čišćenje i održavanje za Grad Pazin – Poziv 10. 3. 2014.
  Odluka o odabiru
 5. Nabava papira i ostalog uredskog materijala za Grad Pazin – Poziv 10. 3.2014.
 6. Nabava ugostiteljskog objekta u sklopu Školsko- gradske sportske dvorane u Pazinu – Poziv 10. 3. 2014.
  Odluka o poništenju
 7. Usluge preventivne deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije na području Grada Pazina u 2014. godini – Poziv 24.3.2014.
  Odluka o odabiru
 8. Izrada tehničke dokumentacije za ostatke kuće Rapicio – Poziv 24.3.2014.
  Odluka o odabiru
 9. Održavanje računalnih programa LC –  Poziv 9.4.2014
  Odluka o odabiru
 10. Zemljani radovi u Škrapima – Poziv 15.4.2014.
  Odluka o odabiru
 11. Izvođenje elektromontažnih radova na prelaganju SN i NN kabela za potrebe izgradnje Školsko- gradske sportske dvorane – Poziv 17.4.2014.
  Odluka o odabiru
 12. Usluga izrade i emitiranja TV programa, gostovanje u TV programu, te najava događanja – Poziv 18.4.2014.
  Odluka o odabiru
 13. Radovi sanacije na krovu u istočnom krilu Pazinskog kaštela – Poziv 22.4.2014.
  Odluka o odabiru
 14. Ozakonjenje zgrada u vlasništvu Grada Pazina – Poziv 22.4.2014.
  Odluka o poništenju
 15. Izrada projektne dokumentacije „Raskrižje D-48 i Cesta 3 u Poslovnoj zoni Podberam – Poziv 19.5.2014.
  Odluka o odabiru 
 16. Poziv za dostavu ponude za predmet nabave Konzervatorsko – restauratorski radovi na zidnim slikama u svetištu crkve Sv. Nikole u Pazinu – Poziv 12.05.2014.
  Odluka o odabiru
 17. Opremanje ugostiteljskog objekta u sklopu Školsko – gradske sportske dvorane u Pazinu – Poziv 13.5.2014.
  Odluka o odabiru
 18. Izrada II. izmjena i dopuna Glavnog projekta Školsko – gradske sportske
  dvorane u Pazinu – Poziv 11.6.2014.
  Odluka o odabiru
 19. Poučno pješačka staza Pazinska jama- uređenje šetnice – Poziv 12.6.2014.
  Odluka o odabiru
 20. Dizajn parka- razrada koncepta, programa i projektnog zadatka za izradu projektne dokumentacije „Inspirit Fantasy parka – Poziv od 1.7.2014.
  Odluka o odabiru
 21. Izrada III. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Pazina i izrada
  Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela poslovne namjene „Ciburi II“- Poziv 30.6.2014.
  Odluka o odabiru
 22. Informatička oprema za potrebe Školsko gradske sportske dvorane u Pazinu – Poziv 7.7.2014.
  Odluka o odabiru
 23. Uređenje prostora za arhivu Grada Pazina (Stari trg 4) – Poziv 8.7.2014.
  Odluka o odabiru
 24. Izrada programskog rješenja zgrade bazena u sklopu sportsko – rekreacijskog centra u Pazinu- Poziv od 22.7.2014.
  Odluka o odabiru
 25. Izrada projektne dokumentacije za potrebe ishođenja Građevinske dozvole i izgradnje Društvenog doma u naselju Veli Ježenj i izrada projektne dokumentacije za potrebe ishođenja Građevinske dozvole i izgradnje Društvenog doma u naselju Ruhci – Poziv od 23.7. 2014.
  – Odluka o poništenju
 26. Priprema i izrada dokumentacije za provedbu postupka za odabir pružatelja energetske usluge u javnoj rasvjeti za projekt „Rekonstrukcija javne rasvjete na području grada Pazina“ kroz model javno-privatnog partnerstva – Poziv od 21.7.2014.
  Odluka o odabiru
 27. Izrada Strategije razvoja Grada Pazina do 2020. godine- Poziv 16.7.2014.
  Odluka o odabiru
 28. Rekonstrukcija kotlovnice u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin (MŠ Pazin) – Poziv od 15.7.2014.
  Odluka o odabiru
 29. Usluga stručnog građevinskog nadzora rekonstrukcije nerazvrstane ceste NC – 504400 ( dionica Katun trviški – Trviž L= 420 m ) i NC „Stari put“ ( dionica NC 504400 – Trviž L=95 m) sa paralelnom izgradnjom razdjelnih sustava oborinske odvodnje i sanitarne kanalizacije – Poziv od 20.8.2014.
  Odluka o odabiru
 30. Izrada studije izvedivosti i Analize troškova i koristi (Feasibility Study & Cost benefit Analysis) za projekt „Inspirit Fantasy park“ – Poziv od 28.8,2014.
  Odluka o odabru
 31. Izrada izvedbene projektne dokumentacije- Tehničko rješenje za kolektor oborinske odvodnje iz trupa NC 504400 i NC Stari Put u Trvižu – Poziv od 14.4.2014.- Odluka o odabiru
 32. Izgradnja rampe za osobe s invaliditetom u Društvenom centru „Veli Jože“ Pazin – Pozivod 8.9.2014.
  –  Oduka o odabiru
 33. Radovi konstruktivno-građevinske sanacije kuće Rapicio u Pazinu- Poziv od 11.9.2014.
  Odluka o odabiru
 34. Usluga skeniranja zidnih oslika u svetištu crkve Sv. Nikole u Pazinu- Poziv od 11.9.2014.
  Odluka o odabiru
 35. Radovi konstruktivne i građevinske sanacije Pazinskog kaštela- Poziv od 11.9.2014.
  Odluka o odabiru
 36. Ozakonjenje zgrada u vlasništvu Grada Pazina- Poziv od 17.10.2014.
  – Odluka o odabiru.doc
 37. Konzalting programskog zadatka u tehničkom i financijskom pogledu za projekt „Inspirit Fantasy park“ – Poziv od 1.10.2014.
  – Odluka o odabiru.doc
 38. Ozakonjenje zgrade Špadići- Poziv od 30.10.2014.
  Odluka o odabiru.doc
 39. Dizajn i opis mehaničkih sprava za projekt „Inspirit Fantasy park“- Poziv od 12.11.2914
  –  Odluka o odabiru.doc
 40. Dobava, postavljanje i radovi montaže javne rasvjete u naselju Drndići-
  Odluka o odabiru- doc
 41. Dobava, postavljanje i radovi montaže javne rasvjete šetnice u ulici Lakota u Pazinu
  – Odluka o odabiru.doc
 42. Izvođenje radova centralnog grijanja-Društveni centar Veli Jože u Pazinu (prizemlje)
   Odluka o odabiru.doc
 43. Izrada III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina
  – Odluka o odabiru.doc
 44. Izrada projektne dokumentacije za potrebe ishođenja akata za gradnju
  i izgradnju kapele u naselju Beram i kapele u naselju Zarečje
  – Odluka o odabiru.doc
 45. Izrada Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke i sportsko – rekreacijske zone Ježenj
  –  Odluka o odabiru.doc
 46. Izrada Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke i sportsko – rekreacijske zone Trviž
  – Odluka o odabiru.doc
 47. Nabava poštanskih usluga za potrebe Grada Pazina u 2015. godini
  – Odluka o odabiru.doc
 48. Izvođenje građevinskih radova na izgradnji  potpornog zida uz rukometno igralište u Zabrežanima
  –  Odluka o odabiru.doc