Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Plan nabave Grada Pazina

Plan nabave Grada Pazina

Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju u analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017 i NN 144/2020) (dalje: Pravilnik)  propisuje se sadržaj, rok donošenja, način i rokovi objavljivanja, način promjene i druga pitanja u vezi s planom nabave i registrom ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te sadržaj izvješća, način, rokove objavljivanja i druga pitanja u vezi s prethodnim savjetovanjem i analizom tržišta. Pravilnik je stupio na snagu 1.1.2018. godine.

Člankom 3. Pravilnika Plan nabave za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 20.000,00 kuna donosi čelnik naručitelja za proračunsku ili poslovnu godinu najkasnije u roku od 30 dana od dana njegovog donošenja proračuna ili financijskog plana. Naručitelj može izmijeniti ili dopuniti plan nabave tijekom proračunske ili poslovne godine. Sve izmjene ili dopune plana nabave moraju biti vidljivo naznačene u odnosu na osnovni plan nabave.

Člankom 4. Pravilnika  regulirano je da je Plan nabave i sve njegove kasnije promjene javni naručitelj obvezan objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (dalje EOJN)  u roku od osam dana od donošenja ili promjene.

Sukladno navedenom, Plan nabave objavljuje se u EOJN  u standardiziranom obliku na način koji omogućava učitavanje i automatski prijenos sadržanih podataka u sustav, a pretragu je moguće izvršiti upisivanjem naziva naručitelja ( GRAD PAZIN), odabirom odgovarajuće  godine Plana (2019.), te “Kreirati izvješće” .

Plan nabave Grada Pazina za 2021. godinu

Grad Pazin donio je Plan nabave za 2021.pdf
I. Izmjene Plana nabave za 2021. godinu.xlsx

II. Izmjene Plana nabave za 2021. godinu.xlsx

III. Izmjene Plana nabave za 2021. godinu.xlsx

IV. Izmjene Plana nabave za 2021. godinu.xlsx

V. Izmjene Plana nabave za 2021. godinu.xlsx

VI. Izmjene Plana nabave za 2021. godinu.xlsx

VII. Izmjene Plana nabave za 2021. godinu.xlsx

VIII. Izmjene Plana nabave za 2021. godinu.xlsx

IX. Izmjene Plana nabave za 2021. godinu.xlsx

X. Izmjene Plana nabave za 2021. godinu.xlsx

XI. Izmjene Plana nabave za 2021. godinu.xlsx

XII. Izmjene Plana nabave za 2021. godinu.xlsx

XIII. Izmjene Plana nabave za 2021. godinu.xlsx

 

Plan nabave Grada Pazina za 2020. godinu

Grad Pazin donio je Plan nabave za Grad Pazin u 2020. godini (dalje: Plan nabave).

I. izmjene i dopune Plana nabave 2020..xlsx

II. izmjene i dopune Plana nabave 2020..xlsx

III. izmjene i dopune Plana nabave 2020..xlsx

IV. izmjene i dopune Plana nabave 2020..xlsx

V. izmjene i dopune Plana nabave 2020..xlsx

VI. izmjene i dopune Plana nabave 2020..xlsx

VII. izmjene i dopune Plana nabave 2020..xlsx

VIII. izmjene i dopune Plana nabave 2020..xlsx

IX. izmjene i dopune Plana nabave 2020..xlsx

X. izmjene i dopune Plana nabave 2020..xlsx

XI. izmjene i dopune Plana nabave 2020..xlsx

XII. izmjene i dopune Plana nabave 2020..xlsx

 

 

Arhiva:

Plan nabave za 2018. i 2019. godinu dostupan je u EOJN

Plan nabave Grada Pazina za  2017.pdf

I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu.pdf

II Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu.pdf

III Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu pdf

Arhiva:

Plana nabave Grada Pazina za 2016. godinu.pdf

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu.pdf

II. izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu.pdf

III. izmjene i dopune Plana nabave  za 2016. godinu.pdf

Arhiva:

Plan nabave Grada Pazina za 2015. godinu.pdf

I izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu.pdf

II. Izmjene Plana nabave 2015..pdf

III. Izmjene Plana nabave 2015..pdf

IV. Izmjene i dopune Plana nabave 2015.pdf

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike