Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

27. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

 

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09., 8/13. i 41/18.),  predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

 S A Z I V A

 27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za ČETVRTAK, 19. rujna 2019., u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18:00 sati.

DNEVNI   RED

 1. Verifikacija Zapisnika s 25. sjednice Gradskog vijeća;
 2. Pitanja vijećnika;
 3. Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga  d.o.o. za 2018. godinu s izvješćima: a)  o upravljanju, organizaciji i naplati prodaje robe izvan prodavaonica za 2018. godinu,  i b) o upravljanjui i održavanju parkirališta pod naplatom u gradu Pazinu za 2018. godinu;
 4. Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o. za 2018. godinu;
 5. Godišnji izvještaj o poslovanju društva „Pazin“ d.o.o. Pazin za 2018. godinu.;
 6. Izvještaj o  poslovanju trgovačkog društva Razvojna agencija Srce Istre d.o.o. za 2018. godinu;
 7. Izvještaj o radu udruga i drugih organizacija civilnog društva za 2018. godinu;
 8. Izvještaj o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine;
 9. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu;
 10. Prijedlog Odluke o kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina;
 11. Prijedlog Odluke o davanju poslovnog prostora u zakup;
 12. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora Beram, Grdoselo, Heki, Kašćerga, Kršikla, Lindar, Pazin, Stari Pazin, Trviž, Zabrežani, Zamask i Zarečje;
 13. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina;
 14. Razrješenje i imenovanje predsjednika Odbora za gospodarstvo, financije i razvoj;
 15. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za siječanj – lipanj 2019. godine.

 

Poziv i prijedlozi akata objavljeni su i mogu se preuzeti na web stranici Grada Pazina.
Molim da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate putem telefona broj 624-172 ili na e-mail adresu: [email protected]  

KLASA: 021-05/19-01/61
URBROJ: 2163/01-03-01-19-1
Pazin, 11. rujna 2019.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Davor Sloković, v.r.

Dnevni red sjednice Gradskog vijeća dopunjen je dvjema točkama koje glase: Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću “Olga Ban” Pazin za provedbu ulaganja za projekt „Ribicu jedemo, zdravo rastemo“   i   Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt „Opremanje kuhinja Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin – Matične škole Pazin, Područne škole Trviž i Područne škole Tinjan s ciljem povećanja potrošnje ribe“.

Akti sa 27.  sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 42/19. i 43/19.
Zapisnik s 27. sjednice Gradskog vijeća.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike