Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

20. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09., 8/13. i 41/18.),  predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

 S A Z I V A

20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za ČETVRTAK, 31. siječnja 2019. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18:00 sati.

D N E V N I   R E D

 1. Verifikacija Zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća;
 2. Pitanja vijećnika;
 3. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin;
 4. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima;
 5. Prijedlog  Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti;
 6. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama;
 7. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge upravljanja trgovinom na malo izvan prodavaonica na sajmeni dan;
 8. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo;
 9. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika;
 10. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge oglašavanja i plakatiranja;
 11. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu;
 12. Prijedlog Odluke o osnivanju Zajedničke službe komunalnog redarstva;
 13. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznjamljivanja i smještaja u turizmu;
 14. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

 

Poziv i prijedlozi akata objavljeni su i mogu se preuzeti na web stranici Grada Pazina.

NAPOMENA: Materijal pod točkom 3. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin dostavit će se nakon sjednice Školskog odbora koja se planira održati 24. siječnja 2019. godine.

Molim da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate putem telefona broj 624-172 ili na e-mail adresu: [email protected]

 

 KLASA: 021-05/19-01/02
URBROJ: 2163/01-03-01-19-1
Pazin, 23. siječnja 2019.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Davor Sloković, v.r.

Sjednica Gradskog vijeća održana je prema Dnevnom redu.
Akti sa 20.  sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 5/19.
Zapisnik sa 20. sjednice Gradskog vijeća.

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.