Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

10. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09., 8/13., 41/18., 5/20., 4/21. i 24/21 -pročišćeni tekst),  predsjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

S A Z I V A

10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za UTORAK, 24. svibnja 2022. godine, u velikoj vijećnici Grada Pazina s početkom u 18:00 sati.

D N E V N I    R E D

 1. Izvješće Mandatno-verifikacione komisije o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenice vijećnika;
 2. Prisega vijećnice;
 3. Verifikacija Zapisnika s  8.  i  9. izvanredne sjednice Gradskog vijeća;
 4. Pitanja vijećnika/vijećnica (odgovor);
 5. Prijedlog Kodeksa ponašanja članova i članica Gradskog vijeća Grada Pazina;
 6. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2021. godinu;
 7. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata i pokriću manjka u Proračunu Grada Pazina za 2021. godinu;
 8. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2022. godinu;
 9. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2022. godinu u području: a) kulture, b) socijalne zaštite i zdravstva i c) sporta;
 10. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2022. godinu;
 11. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu;
 12. Izvješće o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Pazina za mjesec ožujak 2022. godine;
 13. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina;
 14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o međusobnim pravima i obvezama;
 15. Prijedlog o imenovanju  sportskog kompleksa Sportski centar “Egidije Marion”;
 16. Prijedlog Srednjoročnog plana davanja koncesija na području Grada Pazina za razdoblje od 2022. do 2024. godine;
 17. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija na području Grada Pazina u 2022. godini;
 18. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena naselja, ulica, trgova i drugih javnih površina na području Grada Pazina;
 19. Prijedlozi odluka o dodjeli nagrada i priznanja Grada Pazina;
 20. Razrješenje i izbor predsjednika/predsjednice Odbora za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Pazina;
 21. Prijedlog Odluke o donošenju Plana razvoja Grada Pazina za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

 

Poziv i prijedlozi akata objavljeni su i mogu se preuzeti na web stranici Grada Pazina.
Molim da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate putem telefona broj 624-172 ili na e-mail adresu: [email protected]

 

KLASA: 024-01/22-01/17
URBROJ: 2163-01-2/1-22-1
Pazin, 13. svibnja 2022.

Predsjednica
Gradskog vijeća
Enna Peroš, v.r.