Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Proračun za 2019

Godišnji izvještaj proračuna Grada Pazina za 2019. godinu.docx

Godišnji izvještaj proračuna Grada Pazina za 2019. godinu.pdf

Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u proračunu Grada Pazina za 2019..pdf

Četvrte (IV) izmjene proračuna Grada Pazina za 2019. godinu

Četvrte (IV) izmjene proračuna Grada Pazina za 2019. godinu

Četvrte (IV) izmjene proračuna Grada Pazina za 2019. godinu

Treće (III.) izmjene proračuna Grada Pazina za 2019. godinu

Treće (III.) izmjene proračuna Grada Pazina za 2019. godinu

Treće (III) izmjene proračuna Grada Pazina za 2019. godinu

Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna SN_53_2019.pdf

Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna SN 29-19.pdf

Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna SN 15-19.pdf

Polugodišnji izvještaj proračuna Grada Pazina za 2019. godinu

Polugodišnji izvještaj proračuna Grada Pazina za 2019. godinu

Druge (II.) izmjene proračuna Grada Pazina za 2019. godinu

Druge (II.) izmjene proračuna Grada Pazina za 2019. godinu

Druge (II.) izmjene proračuna Grada Pazina za 2019. godinu

Prve (I.) izmjene proračuna Grada Pazina za 2019. godinu

Prve (I.) izmjene proračuna Grada Pazina za 2019. godinu

Prve (I.) izmjene proračuna Grada Pazina za 2019. godinu

Proračun u malom Grada Pazina za 2019. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna za 2019. godinu

Odluka o raspodjeli rezultata za razdoblje 2019. do 2021. godine

Proračun Grada Pazina za 2019. godinu

Proračun Grada Pazina za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Proračun Grada Pazina za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Obrazac za predaju amandmana na prijedlog proračuna za 2019. godinu

Prijedlog proračuna Grada Pazina za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Prijedlog proračuna Grada Pazina za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Upute za izradu Proračuna Grada Pazina za razdoblje 2019.-2021. godine