Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Financijski dokumenti i izvještaji Javne vatrogasne postrojbe Pazin i Područne vatrogasne zajednice Pazin

Sukladno članku 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, broj 3/15), jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici dužni su objaviti godišnje financijske izvještaje na svojim internetskim stranicama najkasnije u roku od osam dana od dana njihove predaje.
Proračunski i izvanproračunski korisnici koji nemaju vlastite internetske stranice dužni su godišnje financijske izvještaje objaviti na internetskim stranicama nadležnog razdjela organizacijske klasifikacije državnog proračuna, odnosno nadležne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u roku od osam dana od dana njihove predaje.

Do kreiranja web stranica Javne vatrogasne postrojbe Pazin, na ovim stranicama nalaziti će se financijski dokumenti Javne vatrogasne postrojbe Pazin i Područne vatrogasne zajednice Pazin.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike