Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Financijski dokumenti i izvještaji Javne vatrogasne postrojbe Pazin i Područne vatrogasne zajednice Pazin

Sukladno članku 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici dužni su objaviti godišnje financijske izvještaje na svojim internetskim stranicama najkasnije u roku od osam dana od dana njihove predaje.
Proračunski i izvanproračunski korisnici koji nemaju vlastite internetske stranice dužni su godišnje financijske izvještaje objaviti na internetskim stranicama nadležnog razdjela organizacijske klasifikacije državnog proračuna, odnosno nadležne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u roku od osam dana od dana njihove predaje.

Od 2022. godine financijski planovi i izvještaji Javne vatrogasne postrojbe Pazin i Područne vatrogasne zajednice Pazin objavljuju se na službenoj web stranici: www.jvppazin.hr.