Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Financijski izvještaji Grada Pazina

Sukladno članku 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici dužni su objaviti godišnje financijske izvještaje na svojim internetskim stranicama najkasnije u roku od osam dana od dana njihove predaje.