Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

43. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09., 8/13., 41/18., 5/20. i 4/21.),  predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

S A Z I V A

43. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za ČETVRTAK, 18. ožujka 2021. godine, u dvorani Istra u Spomen domu, s početkom u 17:00 sati.

DVEVNI  RED

 1. Verifikacija Zapisnika  sa 42. sjednice Gradskog vijeća;
 2. Pitanja vijećnika (odgovor na vijećničko pitanje);
 3. Godišnji izvještaj o financijskom poslovanju Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2020. godinu;
 4. Izvješće o  radu i Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima Gradskog društva Crvenog križa Pazin u razdoblju od 1.1. do 31.12.2020. godine;
 5. Izvještaj o  radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine;
 6. Izvještaj o gospodarenju otpadom za Grad Pazin u 2020. godini;
 7. Prijedlog Godišnjeg  izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2020. godinu;
 8. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata i pokriću manjka u Proračunu Grada Pazina za 2020. godinu;
 9. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2020. godinu;
 10. Izvješće o  izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu;
 11. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2021. godinu;
 12. Prijedlog Prvih (I.)  izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2021. godinu u području: a) kulture, b) socijalne zaštite i zdravstva i c) sporta;
 13.  Prijedlog Prvih (I.)  izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. godinu;
 14. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu;
 15. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar Sjever I;
 16. Prijedlog Zaključka  o prihvaćanju Sporazuma o izmjenama Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin;
 17. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Pazin;
 18. Prijedlog Odluke  o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina;
 19. Konačni prijedlog Mreže škola na području Središnje Istre;
 20. Prijedlog Odluke  o izmjeni i dopuni Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine;
 21. Prijedlog Odluke o prodaji suvlasničkog udjela građevinskog zemljišta katastarske oznake k. č. broj 2714/3 K. O. Poreč;
 22. Prijedlog Odluke  o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Pazina tijekom trajanja epidemije bolesti COVID-19 za mjesec ožujak 2021.;
 23. Prijedlozi odluka o dodjeli nagrada i priznanja Grada Pazina;
 24. Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Pazina za 2020. godinu;
 25. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za srpanj-prosinac 2020. godine.

 

Poziv i prijedlozi akata objavljeni su i mogu se preuzeti na web stranici Grada Pazina.

Molim da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate putem telefona broj 624-172 ili na e-mail adresu: [email protected]

KLASA: 021-05/21-01/ 12
URBROJ: 2163/01-03-01-21-1
Pazin, 10. ožujka 2021.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Davor Sloković, v.r.

Dnevni red 43. sjednice Gradskog vijeća izmijenjen je na način da se skida točka 15 koja glasi: “15. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar Sjever I”, a umjesto nje dodaje se nova točka koja glasi: “15. Prijedlog Rješenja  o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin;”
Akti sa 43. sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj   13/21., 14/21. i 15/21.
Zapisnik s 43. sjednice Gradskog vijeća.

 

 

 

 

 

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike