Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

40. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09., 8/13., 41/18. i 5/20.),  predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

 S A Z I V A

40. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za ČETVRTAK, 19. studenog 2020. godine, u dvorani Istra u Spomen domu s početkom u 17:00 sati.

D N E V N I   R E D

  1. Verifikacija Zapisnika sa 39. sjednice Gradskog vijeća;
  2. Pitanja vijećnika;
  3. Izvještaj o ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za  školsku godinu 2019./2020.;
  4. Izvještaj o ostvarenju Godišnjeg plana i programa odgojno obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za pedagošku godinu 2019./2020.;
  5. Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Pazin u 2021. godini;
  6. Prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu (I. čitanje);
  7. Prijedlog Odluke o uspostavljanju suradnje između Grada Yeongwol, Južna Koreja i Grada Pazina; 
  8. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Stari Pazin“ Pazin.

Poziv i prijedlozi akata objavljeni su i mogu se preuzeti na web stranici Grada Pazina.
Molim da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate putem telefona broj 624-172 ili na e-mail adresu: [email protected]

KLASA: 021-05/20-01/57
URBROJ: 2163/01-03-01-20-1
Pazin, 4. studeni 2020.

  Predsjednik
Gradskog vijeća
Davor Sloković, v.r.

40. sjednica Gradskog vijeća održana je prema Dnevnom redu.
Akti sa 40. sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj  43/20.
Zapisnik s 40. sjednice  Gradskog vijeća.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike