Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

33. izvanredna elektronička sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

 

Na temelju članka 88. stavka 1. i 5. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09., 8/13., 41/18. i 5/20.),  predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

 S A Z I V A

 33. izvanrednu elektroničku sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za SRIJEDU, 15. travnja 2020., s početkom u 18:00 sati.

PRIVREMENA PRAVILA ZA ODRŽAVANJE 33. IZVANREDNE SJEDNICE
GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAZINA U POSEBNIM UVJETIMA 

DNEVNI   RED

1. Prijedlog Odluke o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije Stožera civilne zaštite na području Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan.

 

Poziv i prijedlog akta objavljeni su i mogu se preuzeti na web stranici Grada Pazina.
Molim da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate putem telefona broj 624-172 ili na e-mail adresu: [email protected]

 KLASA: 021-05/20-01/15
URBROJ: 2163/01-03-02-20-1
Pazin, 15. travnja 2020.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Davor Sloković, v.r.

Sjednica Gradskog vijeća održana je prema Dnevnom redu.
Akti sa 33. sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj  13/20.
Zapisnik s 33. sjednice Gradskog vijeća.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike