Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

42. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 41. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Bravari;
4. Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin u 2020. godini;
5. Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Pazina za 2020. godinu;
6. Program rada Savjeta mladih Grada Pazina za 2021. godinu;
7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjenu Statuta Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin;
8. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin;
9. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Pazina za razdoblje od 2021. do 2027. godine;
10. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu;
11. Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina;
12. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Grada Pazina;
13. Izvještaj o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2020. godinu;
14. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2021. godinu;
15. Izvještaj o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Pazin u 2020. godini;
16. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva komunalne vodne građevine Kolektor fekalne kanalizacije „Stari Pazin“;
17. Prijedlog Odluke o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Pazina tijekom trajanja epidemije bolesti COVID-19 za mjesec veljaču 2021. godine.