Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

37. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09., 8/13., 41/18. i 5/20.),  predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

 S A Z I V A

37. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za ČETVRTAK, 27. kolovoza 2020. godine, u dvorani Istra u Spomen domu s početkom u 18:00 sati.

DNEVNI  RED

 1. Verifikacija Zapisnika sa 36. sjednice Gradskog vijeća;
 2. Pitanja vijećnika;
 3. Izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za 2019. godinu;
 4. Financijski izvještaj Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2019. godinu;
 5. Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Pazina za 2019. godinu;
 6. Prijedlog Odluke o promjeni naziva i sjedišta Muzeja Grada Pazina;
 7. Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga  d.o.o. za 2019. godinu  s izvješćima: a) o poslovanju  komunalne usluge upravljanja trgovinom na malo izvan prodavaonica na sajmeni dan u Gradu Pazinu za 2019. godinu  i b) o poslovanju komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama u Gradu Pazinu za 2019. godinu;
 8. Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o. za 2019. godinu;
 9. Izvještaj o poslovanju trgovačkog društva Pazin sport d.o.o. za 2019. godinu; 
 10. Izvještaj o poslovanju trgovačkog društva Razvojna agencija Srce Istre d.o.o. za 2019. godinu;
 11. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2020. godinu; 
 12. Prijedlog Odluke o prijenosu vrijednosti investicijskog ulaganja uređenja platoa Spomen doma; 
 13. Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog tima za usklađivanje procjene ugroženosti od požara Grada Pazina i Plana zaštite od požara Grada Pazina;
 14. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite Grada Pazina; 
 15. Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja „Stari Pazin“ Pazin; 
 16. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja radne zone Ciburi – Heki;
 17. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina.

Poziv i prijedlozi akata objavljeni su i mogu se preuzeti na web stranici Grada Pazina.
Molim da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate putem telefona broj 624-172 ili na e-mail adresu: [email protected]

KLASA: 021-05/20-01/35
URBROJ: 2163/01-03-02-20-1
Pazin, 19. kolovoza 2020.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Davor Sloković, v.r.

Dnevni red 37. sjednice Gradskog vijeća dopunjen je novim točkama 3 i 4 koje glase: “3. Izvješće Mandatno-verifikacione komisije o mirovanju mandata vijećnice i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnice; 4. Prisega vijećnika;”, postojeća točka 3. postaje točka 5. i tako redom
Akti sa 37. sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 33/20. i 34/20.
Zapisnik s 37. sjednice Gradskog vijeća.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike