Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

29. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika s 28. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u pedagoškoj godini 2018./2019.;
4. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu 2018./2019.;
5. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin;
6. Prijedlog Odluke o komunalnom redu;
7. Prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu (I. čitanje);
8. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina;
9. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina;
10. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja/ravnateljice Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin;
11. Razrješenje i imenovanje člana Komisije za izbor i imenovanja.