Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

27. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)


DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika s 25. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga d.o.o. za 2018. godinu s izvješćima: a) o upravljanju, organizaciji i naplati prodaje robe izvan prodavaonica za 2018. godinu, i b) o upravljanjui i održavanju parkirališta pod naplatom u gradu Pazinu za 2018. godinu;
4. Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o. za 2018. godinu;
5. Godišnji izvještaj o poslovanju društva „Pazin“ d.o.o. Pazin za 2018. godinu.;
6. Izvještaj o poslovanju trgovačkog društva Razvojna agencija 7. Srce Istre d.o.o. za 2018. godinu;
7. Izvještaj o radu udruga i drugih organizacija civilnog društva za 2018. godinu;
8. Izvještaj o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada 9. Pazina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine;
9. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu;
10. Prijedlog Odluke o kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina;
11. Prijedlog Odluke o davanju poslovnog prostora u zakup;
12. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora Beram, Grdoselo, Heki, Kašćerga, Kršikla, Lindar, Pazin, Stari Pazin, Trviž, Zabrežani, Zamask i Zarečje;
13. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina;
14. Razrješenje i imenovanje predsjednika Odbora za gospodarstvo, financije i razvoj;
15. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za siječanj – lipanj 2019. godine.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.