Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

26. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina – svečana sjednica

Dana 02. lipnja 2011. godine održana je svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina povodom obilježavanja Dana Grada Pazina.

SVEČANA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAZINA održana je 2. lipnja 2011. u čast prvog pisanog spomena imena grada Pazina u darovnici cara Svetog Rimskog Carstva, Otona II, iz 983 godine.

Datum 2. lipanj kao Dan Grada Pazina utemeljen je Statutom Grada Pazina.

Sjednicu je vodio Stjepan Gabrić, predsjednik Gradskog vijeća.
Prigodan govor održao je Renato Krulčić, Gradonačelnik Grada Pazina.

Na sjednici su uručena priznanja i nagrade Grada Pazina:

GRB GRADA PAZINA – Udruzi pčelara „LIPA“ iz Pazina, slijedniku Istarskog pčelarskog društva osnovanog u Pazinu prije 100 godina, kao znak priznanja za nastavak rada u populariziranju i promoviranju pčelarstva, meda kao proizvoda, za očuvanje i zaštite prirode, te promociji Pazina i Pazinštine.

PLAKETA GRADA PAZINA – Mariji Ivetić iz Pazina, kao znak priznanja za dugogodišnji rad i za ostvarene rezultate u istraživanju i publiciranju stručnih i znanstvenih radova, te za realizaciju izložbi iz raznih područja kulturne i umjetničke baštine Pazinštine i Istre.

PLAKETA GRADA PAZINA – Silvani Gržetić iz Pazina, kao znak priznanja za humanost i solidarnost koju je iskazivala darivanjem krvi – više od sedamdeset pet puta čime je doprinijela spašavanju života i promicanju moralnih i društvenih vrijednosti.

NAGRADA GRADA PAZINA – Prof.dr.sc. Dušanu Rudiću dekanu Veleučilišta u Rijeci, kao znak priznanja za uložene napore u organizaciji i realizaciji stručnog studija Poduzetništva u Pazinu i svesrdne podrške za najavljene stručne i specijalističke studijske programe u Pazinu u okviru Veleučilišta u Rijeci, Odsjek Pazin.

POVELJA GRADA PAZINA – Dobrovoljnom Vatrogasnom Društvu iz Pazina, kao znak priznanja za okupljanje i organiziranje članova, volontera, Društva radi otklanjanja posljedica od požara, poplava i drugih štetnih događaja kroz proteklih 60 godina.

ZAHVALNICA GRADA PAZINA – Ivanu Pifaru iz Pazina, za dugogodišnji rad u sportu, informiranju i odgoju mladih sportaša na području Grada Pazina i Pazinštine.

Na svečanoj sjednici Gradskog vijeća svoje su radove čitale učenice Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin Ines Blažević, sastav na temu Moj grad i Samanta Zgrablić, recitaciju Frmaj se!

Tijekom lipnja održano je niz kulturnih i sportskih događaja.