Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

22. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09., 8/13., 41/18., 5/20., 4/21. i 24/21 -pročišćeni tekst),  predsjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

S A Z I V A

 22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za UTORAK, 20. lipnja 2023. godine, u velikoj vijećnici Grada Pazina s početkom u 18:00 sati.

D N E V N I    R E D

 1. Izvješće Mandatno-verifikacione komisije o mirovanju mandata vijećnice i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnice;
 2. Prisega vijećnika;
 3. Verifikacija Zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća;
 4. Pitanja vijećnika/vijećnica (odgovori );
 5. Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin u 2022. godini;
 6. Izvješće o radu  i Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima Gradskog društva Crvenog križa Pazin za razdoblje od 1.01. do 31.12.2022. godine;
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Gradu Pazinu;
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz proračuna Grada Pazina;
 9. Prijedlog Prvih (I.) Izmjena Proračuna Grada Pazina za 2023. godinu;
 10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2023. godinu;
 11. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2023. godinu u području: a) kulture, b) socijalne zaštite i zdravstva i c) sporta;
 12. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu;
 13. Prijedlog Odluke o zaduživanju za izgradnju i opremanje Dječjeg vrtića Veli Jože;
 14. Prijedlog Odluke o osnivanju Zajedničke službe komunalno-prometno- poljoprivrednog redarstva;
 15. Prijedlog Odluke o prihvaćanju darovanja suvlasničkih udjela na nekretnini;
 16. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra;
 17. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pazina.

Poziv i prijedlozi akata objavljeni su i mogu se preuzeti na web stranici Grada Pazina.
Molim da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate putem telefona broj 624-172 ili na e-mail adresu: [email protected]

 KLASA: 024-01/23-01/21
URBROJ: 2163-01-02/01-23-1
Pazin, 9. lipnja 2023.

Predsjednica
Gradskog vijeća
Enna Peroš, v.r.

Sjednica Gradskog vijeća održana je prema dnevnom redu.
Akti sa 22. sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 26/23.  i  27/23.
Zapisnik s 22. sjednice Gradskog vijeća.