Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

22. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09. i 8/13.), predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

S A Z I V A

22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za UTORAK, 20. listopada 2015. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18:00 sati.

D N E V N I R E D
1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 20. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke i sportsko – rekreacijske zone Ježenj;
4. Prijedlog Programa rada Gradskog savjeta mladih Grada Pazina za 2016. godinu;
5. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu 2014/2015.;
6. Izvještaj o radu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u pedagoškoj godini 2014./2015.;
7. Prijedlog Odluke o kandidiranju projekata na natječaj mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine i prijedlog Izjava o suglasnosti s kandidiranjem projekata na natječaj mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“;
8. Odluka o osnivanju trgovačkog društva „Razvojna agencija Srce Istre“ d.o.o. i utvrđivanju Društvenog ugovora „Razvojna agencija Srce Istre“ d.o.o.;
9. Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti;
10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Pazina;
11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju;
12. Prijedlog: a) Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Pazin i b) Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Pazin;
13. Prijedlog: a) Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Muzeja Grada Pazina i b) Odluke o osnivanju i imenovanju Natječajnog odbora za provedbu natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Muzeja Grada Pazina;
14. Prijedlog Odluke o određivanju imena boćarskoj dvorani i boćalištu na otvorenom na Trgu pod lipom u Pazinu;
15. zvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za siječanj – lipanj 2015. godine.

KLASA: 021-05/15-01/ 41
URBROJ: 2163/01-03-01-15-1
Pazin, 9. listopad 2015.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, v.r.

Na sjednici Gradskog vijeća nije raspravljano o prijedlogu Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Muzeja Grada Pazina i o prijedlogu Odluke o osnivanju i imenovanju Natječajnog odbora za provedbu natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Muzeja Grada Pazina (točka 13 Dnevnog reda)

Akti sa 22. sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 32/15.

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.