Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

19. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09., 8/13., 41/18., 5/20., 4/21. i 24/21 -pročišćeni tekst),  predsjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

S A Z I V A

19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za ČETVRTAK, 30. ožujka 2023. godine, u velikoj vijećnici Grada Pazina s početkom u 18:00 sati.

D N E V N I    R E D

 1. Pitanja vijećnika/vijećnica;
 2. Prijedlog Zaključka  o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Pazina 2018. – 2021.;
 3. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pazina u 2022. godini;
 4. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene (četvrte) Statuta Gradske knjižnice Pazin;
 5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova;
 6. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja radne zone Pazinka III;
 7. Prijedlog Odluke  o izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima za utvrđivanje ekonomske cijene predškolskog programa odgoja i obrazovanja djece u Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin te udjelu roditelja u cijeni programa (1. izmjena);
 8. Prijedlog Odluke  o ekonomskoj cijeni predškolskog programa Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin;
 9. Prijedlog Zaključka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Pazina;
 10. Prijedlog Odluke o Planu, programu i načinu upoznavanja s opasnostima od požara na području Grada Pazina;
 11. Izvještaj o gospodarenju otpadom za Grad Pazin u 2022. godini;
 12. Izvještaj o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Pazin u 2022. godini;
 13. Izvješće o ostvarenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu;
 14. Izvješće  o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, zakupa, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina u 2022. godini;
 15. Razrješenje i izbor člana/članice Odbora za gospodarstvo, financije i razvoj.

 

Poziv i prijedlozi akata objavljeni su i mogu se preuzeti na web stranici Grada Pazina.
Molim da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate putem telefona broj 624-172 ili na e-mail adresu: [email protected]

 KLASA: 024-01/23-01/05
URBROJ: 2163-01-02/01-23-1
Pazin, 22. ožujka 2023.

Predsjednica
Gradskog vijeća
Enna Peroš, v.r.

Dnevni red 19. sjednice Gradskog vijeća izmijenjen je na način da se postojeća točka 15. Razrješenje i izbor člana/članice Odbora za gospodarstvo, financije i razvoj, briše, a da se umjesto nje dodaje nova točka koja glasi: 15. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje suca porotnika za mladež za Općinski sud u Puli.
Akti sa 19.  sjednice sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grad Pazina” broj 15/23.  i  16/23.
Zapisnik s 19. sjednice Gradskog vijeća.