Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)D N E V N I R E D

1. Verifikacija Zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika/vijećnica (odgovori);
3. Prijedlog Odluke o donošenju Strategije upravljanja imovinom Grada Pazina za razdoblje 2023.-2029.;
4. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina;
5. Prijedlog Odluke o osnivanju Doma za starije osobe Pazin;
6. Prijedlog Odluke o uključivanju Grada Pazina u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje;
7. Prijedlog Pravilnika o provedbi jednostavne nabave;
8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Pazin sportu d.o.o. za potrebe financiranja građevinsko-obrtničkih radova sanacije uredskih prostora na katu boćališne zgrade Boćarskog centra A. Anzur, na adresi Trg pod lipom 1, 52000 Pazin;
9. Izvještaj o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2022. godinu;
10. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2023. godinu;
11. Izvještaj o stanju zaštite od požara i provedbe Godišnjeg provedbenog plana zaštite od požara na području Grada Pazina u 2022. godini;
12. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Pazina za 2023. godinu;
13. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin;
14. Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin;
15. Prijedlog Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Veli Jože“ Pazin;
16. Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog tima za usklađivanje Procjene ugroženosti od požara Grada Pazina i Plana zaštite od požara Grada Pazina;
17. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima;
18. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o naknadi za rad članova/članica Gradskog vijeća Grada Pazina i članova/članica radnih tijela Gradskog vijeća Grada Pazina;
19. Prijedlog Odluke o priznanjima i nagradama Grada Pazina;
20. Prijedlog Odluke o razrješenju članice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina;
21. Razrješenje članice i izbor člana Mandatno–verifikacione komisije.