Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

16. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 13. i 14. (izvanredne) sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet za proizvodnju i distribuciju vode za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave- Grad Pazin za projekt „Vodovodni ogranak Veli Ježenj- Mali Ježenj”;
4. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu;
5. Prijedlog Odluke o otpisu dugova fizičkim osobama;
6. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za siječanj – lipanj 2018. godine

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.