Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

13. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)


D N E V N I R E D

1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 12. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Stari Pazin“;
4. Prijedlog Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poslovne zone „Ciburi“ Pazin;
5. Izvješće o radu “Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre” za 2017. godinu;
6. Izvještaj financijskom poslovanju Osnovne škole „Vladimira Nazora“ Pazin za 2017. godinu;
7. Izvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u 2017. godini;
8. Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga d.o.o. za 2017. godinu s izvješćima: a) o upravljanju, organizaciji i naplati prodaje robe izvan prodavaonica za 2017. godinu i b) o upravljanju i održavanju parkirališta pod naplatom u gradu Pazinu za 2017. godinu;
9. Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o. za 2017. godinu;
10. Izvještaj o poslovanju trgovačkog društva Pazin sport d.o.o. za 2017. godinu;
11. Izvještaj poslovanju i Financijski izvještaj Društva “Pazin” d.o.o. Pazin za 2017. godinu;
12. Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva “Razvojna agencija Srce Istre” d.o.o. za 2017. godinu;
13. Izvještaj o ostvarenju programa rada i financijskog plana Zajednice sportskih udruga Grada Pazina za 2017. godinu;
14. Izvještaj o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine;
15. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama;
16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Dječjem Vrtiću „Olga Ban“ Pazin za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – Grada Pazina za projekt „Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene, predškolska ustanova – Dječji vrtić „Olga Ban“;
17. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Gradu Pazinu za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – Grada Pazina za projekt „Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta i atletske staze, uz izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta“.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.