Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Ostali projekti i programi u školstvu

Paz(IN)kluzivna škola

U okviru Poziva „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V“, Gradu Pazinu odobrena su sredstva za zapošljavanje 19 pomoćnika u nastavi koji će pružati podršku učenicima s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin.  Natječaj za dobivanje EU sredstava je kao posredničko tijelo raspisalo i provelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih uspješno je ocijenila prijavljeni projekt Paz(IN)kluzivna škola 2.

Sredstva za  provedbu projekta  osigurana su iz Europskog socijalnog fonda te u proračunu Grada Pazina. Ukupan proračun projekta iznosi 860.734,20 kuna od čega je Gradu Pazinu iz sredstava Europskog socijalnog fonda dodijeljeno 731.624,07 kn, odnosno 85% ukupnog iznosa projekta. Ostatak potrebnih sredstava 129.110,13 kn, odnosno 15% ukupnog iznosa osigurat će se iz proračuna Grada Pazina.

Cilj projekta je povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u redovne i posebne programe u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin. Glavni rezultat projekta je osigurana stručna podrška pomoćnika u nastavi za 19 učenika s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2022/2023.

Projekt se provodi od rujna ove godine i traje do kolovoza 2023. godine, a sve aktivnosti provode se u okviru Odjela za društvene djelatnosti Grada Pazina i partnerskoj ustanovi, Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin.

Shema školskog voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda

Provodi se projekt Shema školskog voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kroz kojeg se daju besplatni obroci voća, povrća i mlijeka za djecu financirani iz državnog
proračuna. Projekt provodi Ministarstvo poljoprivrede putem Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Školski medni dan

Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin i Grad Pazin uključili su se u nacionalni program „Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka“, koji se provodi na blagdan sv. Ambrozija (7. prosinca), zaštitnika pčela i pčelara. Provode ga Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a obuhvaća podjelu meda i prigodne slikovnice učenicima prvog razreda, u Matičnoj pazinskoj i područnim školama.

Projekti  poticanja darovitosti
Za darovite učenike iz područja matematike organizira se „Škola matematike za sveznalice“. Projekt je realiziran uz financijsku potporu Grada Pazina. Cilj projekta je popularizacija matematičkih i srodnih sadržaja.

Eko škola

Grad Pazin financira članarinu udruzi Lijepa Naša koja je nositelj projekta EKO škola i to za Osnovnu školu te za Gimnaziju i strukovnu školu Jurja Dobrile Pazin.
Eko-škole su trajni međunarodni i danas u svijetu najpriznatiji model odgoja i obrazovanja za okoliš i održivi razvoj, koji je osmišljen za provedbu putem nastavnih, izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama svih razina – prije svega u osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima i učeničkim domovima, a provodi se u suradnji s lokalnom zajednicom.

Cilj programa Eko-škole je ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš i održivi razvoj u sve segmente odgojno obrazovnog sustava i svakodnevni život učenika, nastavnika i drugih djelatnika škole.
Zadaća programa Eko-škole je odgojiti i obučiti mlade generacije i učiniti ih osjetljivima za pitanja zaštite prirode i okoliša te ih osposobiti za donošenje odgovornih odluka o razvitku društva u budućnosti.

Građanski odgoj i obrazovanje

Od 2018/19 godine u OŠ Vladimira Nazora Pazin provodi se kao izvannastavna aktivnost Građanski odgoj i obrazovanje.
Interes za uvođenje GOO iskazali su gradovi Pula, Rovinj, Poreč, Pazin, Umag za škole čiji su osnivači, te 16 osnovnih škola čiji je osnivač Istarska županija. Na temelju iskaza interesa i motivacijskog pisma, odabrane su sljedeće škole čiji je osnivač Istarska županija: OŠ Barban, OŠ Krnica, OŠ Potpićan, OŠ Vodnjan i OŠ Žminj, a od strane Gradova koji su osnivači škola odabrano je ukupno 5 OŠ (na prijedlog samih Gradova-osnivača).
Edukaciju djelatnika su provodili GOOD inicijativa, odnosno udruge članice: Forum za slobodu odgoja, Centar za mirovne studije i GONG. Edukacija obuhvaća 7 modula: Uvod u ljudska prava; Participativna metodika; Politička pismenost; Medijska pismenost; Obrazovanje protiv korupcije; Volontiranje u radu s djecom i mladima; Osnovni seminar medijacije.
Nakon navedene edukacije stvoreni su uvjeti za uvođenje GOO kao vannastavne aktivnosti u 5. razredima odabranih škola, u šk. 2018./19. godini.
Škole koje imaju veći broj učenika/ica u višim razredima uvode GOO po riječkom modelu, odnosno postupno se uvodi GOO u škole.

Prvu godinu, u OŠ Vladimira Nazora Pazin 2018./19., se započinje kao izvannastavna aktivnost u 5. razredima i obrađuje se 15 tema iz riječkog priručnika (po jedna tema iz svake dimenzije) za 5. i 6. razrede „Učenik-građanin“ u okviru 70 sati neposrednog rada i 70 sati pripreme.

Planira se  provođenje programa Građanski odgoj i obrazovanje postupno uvoditi:
2. godina uvođenja: dvije izvannastavne aktivnosti, jedna za 5. razrede a druga za 6. razrede;
3. godina uvođenja: po tri izvannastavne aktivnosti, jedna za 5. razrede, druga za 6. i treća za 7. razrede;
4. godina uvođenja: po četiri izvannastavne aktivnosti, jedna za 5. razrede, druga za 6. razrede, treća za 7. i četvrta za 8. razrede.
Nakon završenog ciklusa sve sljedeće godine provodit će se kao i četvrta godina uvođenja/ciklusa.

Prijem uspješnih učenika i mentora 
Tradicionalno, povodom kraja školske godine Grad Pazin organizira prijem za uspješne učenike i mentore koji su ostvarili zapažene rezultate i dospjeli do ranga državnih
natjecanja te im dodijeljuje priznanja i poklone.

e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće

U sklopu uvođenja Cjelovite kurikularne reforme Grad Pazin je potpisao Ugovor o sudjelovanju u drugoj fazi programa „e- Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja
škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“ s Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom CARNET.
U digitalno zrelim školama adekvatna uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) doprinosi:

-učinkovitom i transparentnom upravljanju školom (direktni cilj)
-razvoju digitalno kompetentnih nastavnika spremnijih za primjenu inovacija u vlastitim pedagoškim praksama (direktni cilj)
-razvoju digitalno kompetentnih učenika spremnijih za nastavak školovanja i konkurentnijima na tržištu rada (indirektni cilj, doprinosi mu)
Opći cilj programa e-Škole pridonosi jačanju kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje.
Svrha pilot projekta e-Škole je uspostaviti sustav razvoja digitalno zrelih škola kroz pilotiranje i evaluaciju primjene IKT-a u obrazovnim i poslovnim procesima u 10% škola u Republici Hrvatskoj.

Specifični cilj pilot projekta e-Škole jest pilotirati organizacijske, tehnološke i obrazovne koncepte uvođenja IKT-a u obrazovne i poslovne procese u odabranim školama kroz dvije školske godine te na temelju iskustva pilotiranja razviti strategiju za implementaciju sustava digitalno zrelih škola u cijelom sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja u Republici Hrvatskoj, odnosno za primjenu u drugoj fazi projekta (2018.-2022.).
Obje faze projekta financiraju se većim dijelom (85%) iz strukturnih fondova Europske unije.