Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Ostali projekti i programi u školstvu

Produženi boravak
U program rada produženog boravka tijekom školske 2019./2020. godine u Matičnoj
školi bilo je uključeno ukupno 100 učenika od 1. do 4. razreda u četiri skupine. Plaće učitelja
produženog boravka u MŠ Pazin sa 75% financira Grad Pazin, a 25% financiraju roditelji.

Shema školskog voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda

Provodi se projekt Shema školskog voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kroz
kojeg se daju besplatni obroci voća, povrća i mlijeka za djecu financirani iz državnog
proračuna. Projekt provodi Ministarstvo poljoprivrede putem Agencije za plaćanja u
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Školski medni dan

Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin i Grad Pazin uključili su se u nacionalni program „Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka“, koji se provodi na blagdan sv. Ambrozija (7. prosinca), zaštitnika pčela i pčelara. Provode ga Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a obuhvaća podjelu meda i prigodne slikovnice učenicima prvog razreda, u Matičnoj pazinskoj i područnim školama.

Osiguranje prehrane  putem Zaklade “Hrvatska za djecu”

Putem Zaklade „Hrvatska za djecu“ proveden je projekt kojim je za 136 djece roditelja
s prihodima manjim od 2.000,00 kuna po članu domaćinstva sufinancirana školska prehrana
u iznosu od 5,50 kuna po obroku.

Kontrola prehrane i higijensko – sanitarni nadzor
Zavod za javno zdravstvo Istarske županije proveo je kontrolu prehrane i higijensko –
sanitarni nadzor nad Matičnom školom u Pazinu te Područnim školama Trviž i Kašćerga. U
osnovnoj školi, zahvaljujući kontinuiranom higijensko – sanitarnom nadzoru, higijensko –
sanitarni uvjeti su optimalni, a rezultati svih analitičkih izvješća u skladu s preporukama što je
i cilj opisanog programa.

Projekti  poticanja darovitosti
Za darovite učenike iz područja matematike organizirana je „Škola za matematičke
sveznalice 2019.“ od 24. do 26. travnja 2019. u Područnoj školi Sv. Petar u Šumi. Projekt je
realiziran uz financijsku potporu Grada Pazina te je na taj način omogućeno besplatno
sudjelovanje za ukupno 32 učenika. Cilj projekta je popularizacija matematičkih i srodnih
sadržaja te kvalitetno provođenje dijela proljetnog odmora za dio učenika naše škole.

Zavičajna nastava

U školskoj godini 2018./2019. u projekt Zavičajne nastave uključili su se treći razredi
Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, ukupno 141 učenik sa svojim učiteljicama.

Eko škola

Grad Pazin financira članarinu udruzi Lijepa Naša koja je nositelj projekta EKO škola i to za Osnovnu školu godišnja članarina iznosi 4.000,00 kn, te za Gimnaziju i strukovnu školu Jurja Dobrile Pazin 4.000,00 kn.
Eko-škole su trajni međunarodni i danas u svijetu najpriznatiji model odgoja i obrazovanja za okoliš i održivi razvoj, koji je osmišljen za provedbu putem nastavnih, izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama svih razina – prije svega u osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima i učeničkim domovima, a provodi se u suradnji s lokalnom zajednicom. Cilj programa Eko-škole je ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš i održivi razvoj u sve segmente odgojno obrazovnog sustava i svakodnevni život učenika, nastavnika i drugih djelatnika škole.
Zadaća programa Eko-škole je odgojiti i obučiti mlade generacije i učiniti ih osjetljivima za pitanja zaštite prirode i okoliša te ih osposobiti za donošenje odgovornih odluka o razvitku društva u budućnosti.

Građanski odgoj i obrazovanje

U rad izvannastavne grupe Građanskog odgoja i obrazovanja do školske godine 2021/2022. planiraju se uključiti sva četiri viša razreda osnovne škole.
Interes za uvođenje GOO iskazali su gradovi Pula, Rovinj, Poreč, Pazin, Umag za škole čiji su osnivači, te 16 osnovnih škola čiji je osnivač Istarska županija. Na temelju iskaza interesa i motivacijskog pisma, odabrane su sljedeće škole čiji je osnivač Istarska županija: OŠ Barban, OŠ Krnica, OŠ Potpićan, OŠ Vodnjan i OŠ Žminj, a od strane Gradova koji su osnivači škola odabrano je ukupno 5 OŠ (na prijedlog samih Gradova-osnivača).
Edukaciju djelatnika su provodili GOOD inicijativa, odnosno udruge članice: Forum za slobodu odgoja, Centar za mirovne studije i GONG. Edukacija obuhvaća 7 modula: Uvod u ljudska prava; Participativna metodika; Politička pismenost; Medijska pismenost; Obrazovanje protiv korupcije; Volontiranje u radu s djecom i mladima; Osnovni seminar medijacije.
Nakon navedene edukacije stvoreni su uvjeti za uvođenje GOO kao vannastavne aktivnosti u 5. razredima odabranih škola, u šk. 2018./19. godini.
Škole koje imaju veći broj učenika/ica u višim razredima uvode GOO po riječkom modelu, odnosno postupno se uvodi GOO u škole. Prvu godinu, u OŠ Vladimira Nazora Pazin 2018./19., se započinje kao izvannastavna aktivnost u 5. razredima i obrađuje se 15 tema iz riječkog priručnika (po jedna tema iz svake dimenzije) za 5. i 6. razrede „Učenik-građanin“ u okviru 70 sati neposrednog rada i 70 sati pripreme.
Načina na koji će se građanski odgoj i obrazovanje postupno uvoditi:
2. godina uvođenja: dvije izvannastavne aktivnosti, jedna za 5. razrede a druga za 6. razrede;
3. godina uvođenja: po tri izvannastavne aktivnosti, jedna za 5. razrede, druga za 6. i treća za 7. razrede;
4. godina uvođenja: po četiri izvannastavne aktivnosti, jedna za 5. razrede, druga za 6. razrede, treća za 7. i četvrta za 8. razrede.
Nakon završenog ciklusa sve sljedeće godine provodi se kao i četvrta godina uvođenja/ciklusa.

Prijem uspješnih učenika i mentora 
Tradicionalno, povodom kraja školske godine Grad Pazin organizirao je prijem za
uspješne učenike i mentore koji su ostvarili zapažene rezultate i dospjeli do ranga državnih
natjecanja te im dodijelio priznanja i poklone. Nagrađeni su učenici i mentori koji su sudjelovali na natjecanjima na državnoj razini.

e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće

U sklopu uvođenja Cjelovite kurikularne reforme Grad Pazin je potpisao Ugovor o
sudjelovanju u drugoj fazi programa „e- Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja
škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“ s
Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom CARNET.
U digitalno zrelim školama adekvatna uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) doprinosi:

-učinkovitom i transparentnom upravljanju školom (direktni cilj)
-razvoju digitalno kompetentnih nastavnika spremnijih za primjenu inovacija u vlastitim pedagoškim praksama (direktni cilj)
-razvoju digitalno kompetentnih učenika spremnijih za nastavak školovanja i konkurentnijima na tržištu rada (indirektni cilj, doprinosi mu)
Opći cilj programa e-Škole pridonosi jačanju kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje.
Svrha pilot projekta e-Škole je uspostaviti sustav razvoja digitalno zrelih škola kroz pilotiranje i evaluaciju primjene IKT-a u obrazovnim i poslovnim procesima u 10% škola u Republici Hrvatskoj.

Specifični cilj pilot projekta e-Škole jest pilotirati organizacijske, tehnološke i obrazovne koncepte uvođenja IKT-a u obrazovne i poslovne procese u odabranim školama kroz dvije školske godine te na temelju iskustva pilotiranja razviti strategiju za implementaciju sustava digitalno zrelih škola u cijelom sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja u Republici Hrvatskoj, odnosno za primjenu u drugoj fazi projekta (2018.-2022.).
Obje faze projekta financiraju se većim dijelom (85%) iz strukturnih fondova Europske unije.

 

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike