Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

6. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 32. Statuta Grada Pazina ("Službene novine Grada Pazina" broj 21/01., 4/05., 1/06. i 17/06.-pročisćeni tekst), a u svezi s člankom 92. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina ("Službene novine Grada Pazina" broj 21/01., 4/05., 1/06 i 17/06 -; pročisćeni tekst) održana je6. (svečana) sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina, u petak11. rujna 2009. godine u 11,00 sati.

Svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina održana je:
–  u povodu 13. rujna, posvećena 66-godišnjici PAZINSKIH ODLUKA (iz 1943. godine)
   O SJEDINJENJU ISTRE S DOMOVINOM, te
–  u povodu 25. rujna- spomendana u Republici Hrvatskoj i Dana Istarske županije.

 

KLASA: 021-05/09-01/64
URBROJ: 2163/01-03-01-09-1
Pazin, 01. rujna 2009.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Renato Kalac, prof.,v.r.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike