Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

6. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)D N E V N I R E D

1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 5. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Prijedlog Odluke o sufinanciranju dijela kreditne obveze za izgradnju nove Opće bolnice Pula;
4. Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Grada Pazina za 2018. godinu;
5. Izvještaj o radu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u pedagoškoj godini 2016./2017.;
6. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu 2016./2017.;
7. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu;
8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Pazina;
9. Prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu (I. čitanje).

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike