Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

43. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)

DNEVNI RED
1. Verifikacija Zapisnika sa 42. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika (odgovor na vijećničko pitanje);
3. Godišnji izvještaj o financijskom poslovanju Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2020. godinu;
4. Izvješće o radu i Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima Gradskog društva Crvenog križa Pazin u razdoblju od 1.1. do 31.12.2020. godine;
5. Izvještaj o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine;
6. Izvještaj o gospodarenju otpadom za Grad Pazin u 2020. godini;
7. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2020. godinu;
8. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata i pokriću manjka u Proračunu Grada Pazina za 2020. godinu;
9. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2020. godinu;
10. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu;
11. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2021. godinu;
12. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2021. godinu u području: a) kulture, b) socijalne zaštite i zdravstva i c) sporta;
13. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. godinu;
14. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu;
15. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar Sjever I;
16. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o izmjenama Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin;
17. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Pazin;
18. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina;
19. Konačni prijedlog Mreže škola na području Središnje Istre;
20. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine;
21. Prijedlog Odluke o prodaji suvlasničkog udjela građevinskog zemljišta katastarske oznake k. č. broj 2714/3 K. O. Poreč;
22. Prijedlog Odluke o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Pazina tijekom trajanja epidemije bolesti COVID-19 za mjesec ožujak 2021.;
23. Prijedlozi odluka o dodjeli nagrada i priznanja Grada Pazina;
24. Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Pazina za 2020. godinu;
25. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za srpanj-prosinac 2020. godine.