Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

40. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)

D N E V N I R E D

1. Verifikacija Zapisnika sa 39. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Izvještaj o ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu 2019./2020.;
4. Izvještaj o ostvarenju Godišnjeg plana i programa odgojno obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za pedagošku godinu 2019./2020.;
5. Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Pazin u 2021. godini;
6. Prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu (I. čitanje);
7. Prijedlog Odluke o uspostavljanju suradnje između Grada Yeongwol, Južna Koreja i Grada Pazina;
8. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Stari Pazin“ Pazin.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike